Yoksullukla mücadelenin yolu bu düzenle mücadeleden geçiyor

Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Şaziye Köse'nin açıklaması:

Dünyadaki yoksulluğa dikkat çekmek ve yoksulluğu ortadan kaldırmak amacıyla Birleşmiş Milletler 17 Ekim’i Dünya Yoksullukla Mücadele Günü olarak ilan etmiştir.  Ne yazık ki dünya genelinde 2,5 milyara yakın insan açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam savaşı veriyor. Kapitalist sistem, nüfusun küçük bir kesimi için inanılmaz bir zenginlik yaratırken, nüfusun geri kalan büyük çoğunluğu için yoksulluk ve açlık üretiyor.

Türkiye tarihinde yaşanan açlık, yoksulluk, gelir adaletsizliği hiçbir dönem bu kadar yüksek olmamıştır. AKP, kendi devri iktidarında milyonlarca yoksul yarattı. Çalışan nüfusun yarısından fazlası asgari ücret veya altında bir gelire sahip ve açlık sınırını altında yaşamaya çalışıyor. Yoksulluk ve sefalet kol geziyor bu ülkede. Vatandaşın sırtındaki yük her geçen gün artıyor. AKP ve yandaş sermaye zenginleştikçe halk fakirleşiyor ve kurdukları bu bozuk düzende gelir adaletsizliği uçurumu her geçen gün büyümeye devam ediyor. İşçi, emekçi, emekli, kadın, genç, esnaf, çiftçi, üretici kan ağlıyor. Bu tablo iktidarın uyguladığı ekonomik politikaların bilinçli bir sonucudur. Çünkü bu iktidar kaynakları halka değil sermayeye, yandaşlara, ranta, sömürüye ayırıyor. O nedenle ülkede de yoksulluk, açlık, sefalet milyonlara bir “kader” gibi dayatılıyor. En son Amasra’da görüldüğü gibi insanları açlıkla, ekmek uğruna ölüm arasında ikileme sürüklüyor. 

Bütün bu hakikatlere rağmen AKP Başkanı Erdoğan, “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun, “Allah’ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz. Bunu biz yaparız. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz” ifadelerini kullanarak sanki 20 yıldır kendileri iktidarda değilmişçesine yurttaşlarımızın aklıyla dalga geçmektedir.Milyonlar da biliyor ki AKP’nin yaratacağı tek şey daha fazla yoksulluktur, sefalettir, zulümdür, baskıdır ve katı bir sömürüdür. Günlük masrafı 10 milyon TL’yi aşan olan Saray’dan konuşanlar, halkın gün be gün daha fazla yaşadığı açlığı ve yoksulluğu umursamıyor.  

Yoksullukla mücadele derdi olmayan AKP, yoksullarla mücadele etmekte, her itirazı tehditle, şiddetle bastırılmaktadır. Yoksulların sesini yükseltmesi, itirazlarını büyütmesi, bu düzenin sonunu getirecektir. Biz de bütün emekçilerin, ezilenlerin ötekileştirilenlerin, mağdurların ve mazlumların bir araya geldiği emek ve özgürlük ittifakını büyüterek yoksulluğu, iş cinayetlerini, sömürüyü, kaderimizin planı, fıtratı, olağan durumları olarak gören bu iktidarı göndermek için mücadelemizi büyütmenin sözünü yineliyoruz.

Şaziye Köse
HDP Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
17 Ekim 2022