Yolsuzlukları sebebiyle kayyım atanan kayyım belediyelerine ilişkin önergemiz

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, kayyım atanan Siirt, Mardin ve Diyarbakır belediyelerinde yaşanan rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin araştırılması amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Kayyım atanan bu üç belediyeye, yolsuzlukları sebebiyle bir kez daha kayyım atandığının hatırlatıldığı önergede şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır, Mardin ve Siirt’te halkın çoğunluğunun desteğini alarak seçilen HDP’li yönetimlerin yerine, sandık iradesi yok sayılarak kayyımlar atanmıştır. Bu uygulama ile Türkiye’de yurttaşların seçme ve seçilme hakları kayyım uygulaması ile aleni bir şekilde ortadan kaldırılmıştır. 2’si Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 3 belediyeye kayyım olarak atanan mülki idare amirleri döneminde yaşanan yolsuzluklar ve usulsüzlükler İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler tarafından raporlaştırılmıştır. Söz konusu 3 belediyede yaşanan bu gelişmelerden dolayı oluşan kamu zararının ve yolsuzlukların araştırılarak tespit edilmesi ve bu tür durumları önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Anayasa’nın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca, bir Meclis Araştırması açılması için gereğini arz ederiz.

GEREKÇE

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası mevcut iktidar, ilan edilen OHAL rejimi ve KHK’lar marifetiyle seçilmiş belediyelere kayyım atamış, 2019 yerel seçimleri sonrasında 19 Ağustos 2019’da başlayan ve devam eden süreçte de 48 HDP belediyesine kayyım aracılığıyla el koymuştur. Kayyım atanan 48 belediye; yolsuzlukların, hırsızlıkların, tahribatların, kayırmacılığın ve usulsüzlüklerin merkezi haline getirilmiştir. Yapılan yolsuzluk ve usulsüzlüklerin tamamı Sayıştay raporlarına yansımıştır.

Söz konusu yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yaşandığı belediyelerin başında ise Mardin Büyükşehir Belediyesi gelmektedir. Vali Mustafa Yaman, kayyım olarak atandığı Mardin Büyükşehir Belediyesi’ni ilk günden itibaren rantın ve talanının merkezi haline getirmiştir. Mustafa Yaman, görev süresince halka hizmet için ayrılan kamu kaynağını halk için kullanmak yerine yandaşlarına peşkeş çekmek için kullanmıştır.

Kayyım yönetiminde olan Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde her iki kayyım dönemine dair Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında belediyede görev yapan ve ihaleleri alan firmaların sahipleri gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyım Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kamu İhale Kanunu'nda deprem, sel gibi olağanüstü hallerde mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla öngörülen “21/B-Pazarlık Usulü” nü kullanarak ihaleler gerçekleştirmiş ve yapılacak olan işleri maliyetlerinin yaklaşık 2-3 katı fiyatlarla yandaş firmalara vermiştir. Yine pandemi döneminde yapılan dezenfektan ihalesi yandaş bir firmaya verilmiş ve bu firma tarafından sahte dezenfektanlar verilip halkın sağlığı tehlikeye atılmıştır.

Siirt Belediyesi’ne atanan kayyım, atandıktan kısa bir süre sonra Kürt Kültürünü hedef almış ve Kürt Edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Celadet Alî Bedîrxan Kütüphanesini yıktırmıştır. Bunun yanı sıra kayyım, içinde 50 adet maske bulunan bir kutu maskenin birim fiyatı 8,90 TL olmasına rağmen belediye tarafından 44,50 TL olarak gösterilerek ihale bedeli yükseltilerek alınmıştır.

Siirt Belediyesi bünyesinde açılan Berfin Kadın Danışmanlık Merkezi ve Kadın Yaşam Merkezi aynı kayyım tarafından pasifize edilmiş, kadın çalışanların görev yerleri değiştirilmiştir.

Yine kayyım atanan her 3 belediye nepotizmin merkezi haline getirilmiştir. Kayyımlar, kayyımların birim müdürleri, korumaları veya yardımcıları, akrabalarını belediyelerdin çeşitli birimlerinde işe yerleştirmişlerdir. Yıllarca belediyede emek veren işçiler belediyelerden ihraç edilirken, liyakat esas alınmadan sadece nepotizm işletilerek belediyelerde işçi alımları gerçekleştirilmiş ve yüksek maaşlar verilmiştir.

10 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyımı Mustafa Yaman ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyımı Hasan Basri Güzeloğlu merkeze çekildi. Siirt kayyımı Ali Fuat Atik ise Denizli’ye Vali olarak atandı. Kayyım olarak atanan 3 belediyede yolsuzlukların merkezi haline geldiği için kayyımlara da kayyım atanmıştır. Söz konusu bu yolsuzluklar Sayıştay Müfettişleri tarafından yapılan denetim raporlarına da yansımıştır.

Belediyelerin içerisinde gerçekleştirilen bu yolsuzluklara karşın olayın merkezinde yer alan ve tüm bu yapılanların baş sorumlusu konumunda olan kişiler hakkında ise bugüne değin herhangi bir soruşturma açılmamıştır. 3 kayyım döneminde 3 belediyede yaşanılan rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk ve usulsüzlüklerin etkin bir şekilde araştırılması ve kimler tarafından bu kişilere dokunulmazlık zırhı sağlandığının açığa çıkarılması için Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.

27 Nisan 2021