Zorla kaybettirme uygulamaları ve cezasızlık politikalarına karşı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz!

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımızın açıklaması:

1995 yılından bu yana her yıl 17- 31 Mayıs tarihleri arasında gözaltında zorla kaybettirilen kayıpların akıbetini sormak ve faillerden hesap sormak için “Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası” olarak anılmaktadır.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Kayıplar Komisyonu'nun güncellenmiş son raporuna göre 1990'lardan bugüne gözaltına alındıktan sonra kaybolan insan sayısı bin 388, toplu mezar sayısı 253’tür. Bu mezarlarda 4 binden fazla kişinin gömülü olduğu belirtilmektedir. Coğrafyamızda 30 yılı aşkın bir süredir yaşanan çatışma ortamında, devlet ve devlet adına hareket eden paramiliter güçlerce sayısız insan hakkı ihlalleri gerçekleştirildi. Özellikle gözaltına alınarak zorla kaybettirilmeler, faili meçhul siyasi cinayetler, yargısız infazlar, toplu mezarlar adeta gelenek haline getirildi. En az 17 bin kişinin gözaltına alınarak zorla kaybettirildiği ve faili meçhul cinayetlere kurban gittiği bilinmektedir.

Gözaltında zorla kaybettirmeler bu kadar yaygın ve sistematik bir biçimde işlenmesine rağmen zorla kaybettirmelere ilişkin devlet tarafından etkili bir soruşturma yürütülmemiş, dava dosyaları raflarda bekletilerek sürüncemede bırakılmış ve birçoğu da zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle kapatılmıştır.

Ancak bu karanlık tablonun içerisinde, İnsan Hakları Derneği ve Cumartesi İnsanları, yaratılmak istenen korku iklimine karşı hakikati ve kayıpları bulma arayışları ile bu politikayı teşhir etmiş, bu karanlığa adalet arayışlarını bıkmadan, usanmadan devam ettirerek ışık tutmuşlardır. Yaz kış demeden, kavurucu sıcakta veya dondurucu ayazda, ısrarlı adalet arayışından bir adım geri atmayan kayıp yakınları, adalet arayışlarını sürdürmeye devam etmektedir. 

Bizler ise devletin zorla kaybetme politikasının demokratikleşmeme ile doğrudan ilgili olduğunu vurguluyor, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağını biliyoruz. Kayıp yakınlarının ve adaleti arayanların yanında olacağımızı tekrardan belirtiyoruz. 1915 Ermeni Soykırımı ile başlayan, 1937-38 Dersim Katliamı ile devam eden özelikle Kürt coğrafyasında yoğunlaşan zorla kaybettirme uygulamaları ve cezasızlık politikalarına karşı mücadelemizden bir an vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz! 

Ümit Dede
HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
20 Mayıs 2021