1 Mayıs katliamının sorumlularından hesap sormak ve adil bir gelecek için herkesi mücadeleye çağırıyoruz!

Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Şaziye Köse'nin açıklaması:

Emekçilerin yüzyıllardır büyük mücadelelerle elde ettikleri kazanımlar, erkek egemen, otoriter, kapitalist yönetimler tarafından her türlü yöntemle yok edilmeye çalışılıyor.

Bu karanlık yaklaşımın en kanlı örneğini 44 yıl önce yaşadık. 1 Mayıs 1977 yılında 500 binin üzerinde emekçinin Taksim Meydanı’na ve sokaklarına sığmayan 1 Mayıs coşkusuna karşı gerçekleştirilen katliamda 35 emekçi canımız yaşamını yitirdi, yüzün üzerinde emekçi yaralandı. Devlet tarafından korunan katiller ve aydınlatılmak istenmeyen hakikatler 44 yıldır unutturulmaya çalışılıyor. AKP-MHP iktidarı, 44 yıl önceki yöntemlerin inceltilmiş halini her gün derinleştirerek, yeni rejimin inşasını tamamlamak için adım adım ilerliyor.

Geçmişten günümüze işçilere, emekçilere, kadınlara, Kürtlere ve bu topraklarda yaşayan diğer halklara ve kimliklere karşı yürütülen baskı, sindirme ve katliam geleneği, AKP-MHP ittifakı eliyle yoğun bir biçimde sürdürülüyor. İş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçiler için “fıtrat” ve “kader” kelimelerini dilinden düşürmeyen bu ittifak, Kod-29, esnek çalıştırılma, sendikasızlaştırma, güvencesizlik, işsizleştirme, açlık sınırının altında bir ücret ve çalışma saatlerinin bulanıklaştırılması ile emekçilerin yoğun biçimde sömürülmesinde sermayeye bütün kapıları açıyor.

Türkiye emekçileri bu yıl 1 Mayıs’ı, ne yazık ki pandeminin 3’üncü dalgası eşliğinde ve emekçilerin haklarına ve hayatlarına karşı girişilmiş büyük saldırı dalgası altında karşılıyor. Gerek pandemi dalgaları gerekse de AKP-MHP ittifakının saldırıları başta sağlık alanı olmak üzere insan yaşamını ilgilendiren, alın terini ve hak talebini gözeten her alanda yoğunlaşarak sürüyor. Salgının etkileri ve AKP-MHP ittifakının tercihleri, emekçileri ve halkları açlıktan ölmek ile salgından ölmek arasındaki çıkmazlara mecbur etmeye yöneliyor.

Kadın emeğini sömüren, kadınları ekonomik olarak erkeğe bağımlı hale getirmek isteyen erkek egemen, sömürgeci zihniyete karşı;

• Kadın emeğinin sömürülmesinin engellenmesi ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının ortadan kaldırılması için,
• Emeğimizin karşısına engellerin çıkarılmadığı engelsiz bir yaşam için,
• Küçük bedenlerin büyük sömürü çarklarına dönmemesi ve çocuk işçiliğinin yasaklanması için,
• ‘Yaşatmak için Yaşamak İstiyoruz’ diyen sağlık emekçilerinin taleplerini haykırmak için,
• Ayrımcı politikalara karşı göçmen ve mülteci işçiler köle değildir demek için,
• Kod-29 kaldırılsın işçiler işlerine iade edilsin, iş saatleri haftalık 35 saate düşürülsün, iş paylaştırılsın, yeni istihdam alanları yaratılsın demek için,

1 Mayıs 1977’de yitirdiğimiz canlarımızı unutmamak ve hesap sormak için mücadeleyi yükseltiyoruz.

İş-Aş, Adalet ve Özgürlük için Herkesi 1 Mayıs’ın ruhuna yakışır şekilde mücadeleye çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!

Bijî 1 Gulan!

Şaziye Köse
HDP Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
1 Mayıs 2021