15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına ilişkin önergemiz

Grup Başkanvekillerimiz Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş'ın 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması amacıyla TBMM'ye verdiği araştırma önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması amacıyla Anayasa’nın 98 inci ve İç tüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim.

GEREKÇE

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye siyasi tarihinde çokça örnekleri görülen darbe girişimlerinden biri daha yaşanmıştır. Amacını gerçekleştiremeyerek başarısız olan bu darbe girişimi esnasında 248 yurttaş yaşamını yitirmiş ve 2196 yurttaş yaralanmıştır. TBMM dâhil birçok kamu kurum ve kuruluşu darbeciler tarafından saldırıya uğramıştır.

Dünya tarihinde gerçekleşen tüm darbe girişimleri gibi 15 Temmuz da askeri ve siyasi ayakları üzerinden gerçekleşmiştir. Darbe girişimleri her daim içerisinde siyasi ayağını barındırmakta ve darbenin başarılı olması durumunda bu siyasi ayak üzerinden ülke yönetimi idare edilmektedir. Nitekim 15 Temmuz darbe girişimi esnasında darbe bildirisi Yurtta Sulh Konseyi imzası ile kamuoyuna duyurulduğunda,Anayasanın en kısa zamanda hazırlanacağı ifade edilmekte, siyasi düzene geçişin sağlanacağı ifade edilmektedir.

“Allah’ın lütfu” olarak değerlendirilen 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 20 Temmuz’da AKP iktidarının OHAL ilanı ile birlikte gücünü tahkim etmesi ve sonrasında yaşanan gelişmelere bakıldığında, darbe girişimi gerekçe gösterilerek yürütme erki her türlü tasarrufta bulunmuş ama bir tek darbenin siyasi ayağına ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütülmemiştir.

AKP’nin darbenin siyasi ayağına ilişkin gözlerini kapatır bir tavırda olması da kamuoyunda sıkça tartışılmaktadır. Nitekim TBMM bünyesinde kurulan darbe araştırma komisyonunun gerek kurulma gerek araştırmaya başlama gerekse de araştırma sürecinde AKP’nin engelleri ile karşılaşması da darbenin siyasi ayağına ilişkin tartışmaları alevlendirmiştir.

Nihayetinde 15 Temmuz darbe araştırma komisyonunun AKP tarafından akamete uğratılması, darbe girişimi ile ilgili TBMM bünyesinde çalışmaların ayrı komisyonlar ve başlıklar altında sürdürülmesini zorunlu kılmaktadır.

Darbenin siyasi ayağının araştırılması ile ilgili özgün bir çalışma yapmak, 15 Temmuz’da bombalanan TBMM için tarihsel bir sorumluluktur. Darbenin en önde gelen kişilerinin korunması ve darbenin başarılı olması durumunda siyaset ayağında yer alacak kişilerin tespitine kadar siyaset kurumunu ilgilendiren her bir özgün konu TBMM’yi ilgilendirmektedir.

Açıktır ki, darbe girişimi ile ilgili hakikatlerin parti yararı doğrultusunda gölgede bırakılması, bu ülkede darbe dinamiğini her daim canlı tutacak bir tutumdur. Dolayısıyla bugün parti yararı adına darbenin siyasi ayağını örtbas etmek isteyenler, gelecekte yaşanması muhtemel darbelerin zeminini hazırlamakta ve büyük bir vebal almaktadır.

Bu kapsamda, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılması amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.

14 Temmuz 2020