157 yıl oldu, unutmuyoruz! Çerkes Soykırımı tanınmalıdır

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması:

Çarlık Rusya’nın işgali sonucu 21 Mayıs 1864’te anayurtlarından sürgün edilen ve soykırıma tabi tutulan Çerkeslerin bu büyük acısını paylaşıyoruz. Sömürgeciliğe karşı Çerkesya’nın bağımsızlığı için yüzyıllarca direnen Çerkesler, 157 yıl önce bugün dünyanın dört bir yanına dağıtıldılar. 

Çerkesler, anayurtlarından koparılarak kara ve deniz üzerinden, insanlık dışı koşullarda sürgüne tabi tutuldu. Bu sürgünde 1.5 milyon Çerkes anayurtlarından koparıldı. Çerkes nüfusunun büyük bir kısmı sürgün yollarında ve vardıkları limanlarda hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise Osmanlı’nın iskân politikaları gereği Anadolu, Balkanlar ve Ortadoğu’ya (Suriye, Irak, Ürdün gibi) dağınık bir şekilde yerleştirildiler. Topraklarından koparılan Çerkesler sürgün yaşadıkları topraklarda asimile edilmek istendi.

O günden bugüne devamlılık halinde uygulanan, Çerkesler üzerindeki çok yönlü ve kuvvetli asimilasyon politikaları AKP iktidarı tarafından sürdürülmekte ve Çerkeslerin hak talepleri görmezden gelinmektedir. Bizler, Çerkes halkının anadili, kültürü ve inancıyla özgür, eşit ve demokratik yaşam mücadelesini mücadelemiz kabul ediyoruz.  

Kimliklerini, dillerini, kültürlerini yaşatabilmek için talep ettikleri demokratik hak ve özgürlükleri kabul etmeye çağırıyoruz.

Çerkes Soykırımı tanınmalıdır, bu büyük insanlık suçu ile ancak bu şekilde yüzleşilebilir. Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin adı-soyadı, dil ve kültür hakları verilmeli, değiştirilen köy isimleri iade edilmeli ve anayurtlarına dönüşleri kayıtsız şartsız, maddi-manevi olarak desteklenmelidir.

Halkların Demokratik Partisi olarak, Çerkeslerin 157 yıldır süren adalet arayışında yanında olduğumuzu, Çerkes Soykırımını unutmadığımızı bir kez daha iletirken, Çerkeslerin haklı taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceğiz. 

Tülay Hatimoğulları
Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
21 Mayıs 2021