Eş Genel Başkanlarımızın açıklaması:

2013 yılı, pek çok olumsuzluğa karşılık, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin kazanılabileceği umudunun arttığı bir yıl oldu. Türkiye'de eşitlik ve barış mücadelesi eşik atladı. Barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesi açısından önemli siyaset olanakları gelişti.

Kürt özgürlük hareketi kendisine vurulmuş olan prangayı parçalamayı başardı. Gezi Direnişi ile birlikte büyük bir muhalefet potansiyeli açığa çıktı. Alevi hareketi, demokrasi mücadelesinin önemli dayanaklarından biri haline geldi. Emek hareketi büyük baskılara direndi. Kadın hareketi, erkek egemenliğine ve şiddetine karşı önemli mevziler kazandı. Çevre ve ekoloji hareketleri yerel başarılar elde etti.

Ortadoğu’da yaşanan olumsuzluklara karşı, Rojava'da bütün uluslararası baskılara, arkadan vurulan darbelere ve cihatçı çetelerin kıyıcılığına rağmen devrimci başarılara ulaşıldı.

Kısacası, AKP iktidarının, genel seçimler ile birlikte yükselttiği baskı dalgası geri püskürtüldü.

HDP'nin kuruluşu ile, Kürt Özgürlük Hareketi ve Türkiye'nin demokrasi, barış ve emek güçleri arasındaki stratejik ortaklık güçlendi. HDP ve HDK’de pek çok politik hareket, toplumsal güç, halk ve inanç kesimleri, kadın, emek, LGBTİ, ekoloji ve vicdan hareketleri bir araya gelerek ezilenler ve mağdurlar koalisyonunu büyüttü. Daha fazla demokrasi ve özgürlük elde etmek, yolsuzluk ve hukuksuzlukları önlemek için; çözüm ve barış mücadelesini geliştirmek, eşitlik ve emekten yana örgütlü ve güçlü bir mücadeleyi sürdürmek için safları sıklaştırdı.

2014 yılının, demokrasi, barış, emek, özgürlük ve eşitlik güçlerinin birlikteliğinin gelişeceği; egemen blok iktidarı içindeki çürüme, çatışma ve yolsuzluklar karşısında halkların hesap soracağı; Kürt halkının özgürlük, barış ve eşitlik taleplerinin elde edileceği bir yıl olması için mücadele edeceğiz.

2014 yılının tüm emekçiler, ezilenler, farklı halklar ve inançlar için önemli kazanımların elde edileceği bir yıl olmasını istiyoruz.

Farklı anadillere, inançlara, kültürlere ve kimliklere sahip halklarımıza sağlıklı ve başarılı, umut dolu bir yeni yıl diliyoruz...

Sebahat Tuncel – Ertuğrul Kürkçü
HDP Eşbaşkanları
31 Aralık 2013