2019 yılı için bir “saldırı ve direniş” almanağı hazırladık. Görsellerin ön planda olduğu 104 sayfalık almanakta kayyım, açlık grevleri, seçimler, ihlaller, gözaltı ve tutuklamalar ile savaş politikalarının yansımaları yer alıyor. Almanakta bazı temel konu başlıklarına ilişkin önemli veriler de infografikler halinde verildi.

HDP 2019 Almanağı (pdf)

Kapak (pdf)