Aile Hekimleri ve Aile Sağlık Merkezi çalışanlarının taleplerini destekliyoruz

Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu Eş Sözcümüz Samet Mengüç'ün açıklaması:

30 Haziran 2021 tarihinde “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’’ adı altında yayınlanan yönetmeliğe yönelik sağlık çalışanlarının haklı tepki ve isyanları sürüyor. Sağlık Bakanlığının önerisi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile çıkarılan bu yönetmelik, Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Merkezi Çalışanlarının özgürlük haklarını gasp ediyor, angarya boyutunda ek görevlerle iş yüklerini artırarak onları birer köle haline getirmeye çalışıyor.

Aile Hekimleri ve Aile Sağlık Merkezleri çalışanları, 16 Ağustos tarihinde bu yönetmeliği protesto etmek amacıyla iş bırakma eylemi kararı aldı. Bizler, Aile Hekimleri ve Aile Sağlık Merkezi çalışanlarının taleplerini ve yönetmenliğe yönelik tepkilerini sahipleniyoruz, verdikleri her türlü mücadelenin yanındayız.

Yayınlanan bu yönetmeliğin kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. Çünkü bu yönetmenlik, pandemiyle birlikte 1,5 yıldır yaşamları pahasına gece gündüz demeden mücadele eden, hayatlarını kaybeden 400’ün üzerinde çalışma arkadaşına, aile birlikteliklerinin ve düzenlerinin bozulmasına ve tükenmişlik sendromlarına rağmen sağlık hizmeti vermekten asla geri durmayan sağlık emekçilerine darbe vurmaktadır. Bu yönetmelikte ek görevlerle 1’inci basamak sağlık çalışanlarının iş yükleri artırılmış, iş güvenceleri yok edilmiş, ifade özgürlükleri sözleşme fesih gerekçesi haline getirilmiştir.

İş güvencesi içermeyen, angarya çalışmanın dayatıldığı, düşünce ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran bu yönetmelik derhal iptal edilmelidir. Çağdaş hukuk normları ışığında kamusal ve güvenceli çalışma ile tüm özlük haklarını içeren yeni bir düzenleme yapılmalıdır.

HDP olarak; sağlık emekçilerinin her türlü özlük haklarının sağlandığı, özgürce ve insanca sağlık hizmeti üretebildikleri koşullar için verdikleri ve verecekleri her türlü hukuki, meşru ve eylemsel mücadelenin yanındayız. İktidarı da sağlık çalışanlarının bu haklı tepkilerini görmeye ve buna uygun adımlar atmaya çağırıyoruz.

Samet Mengüç
HDP Sağlık ve Sosyal Politikalar Komisyonu Eş Sözcüsü
14 Ağustos 2021