Akademi özgürlüğünün, anadilinde ve parasız eğitimin koşulları oluşturulmalıdır

Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in açıklaması:

AKP iktidarının son 20 yıldır eğitim politikalarında yarattığı niteliksiz tablonun sonucu dün bir kez daha açıklanan sınav sonucu ile açığa çıkmıştır. Bir ay önce yaklaşık 3 milyon öğrencinin girmiş olduğu sınavların, eğitim sistemine bir ivme kazandırmayan aksine sınıfsal ve bölgesel eşitsizliklere yol açan bir sistem olduğu şüphesizdir. Sınav sistemine dayalı, öğrencinin adeta bir yarışçı pozisyonuna düşürüldüğü bu eğitim sisteminin sonucunda milyonlarca genç ise işsizlik ve umutsuzluk içerisindedir.

Halkların Demokratik Partisi olarak gençleri yarınlarımız olarak gören bir anlayışı değil aksine onların kendi geleceklerini kendi iradeleriyle inşa edebilecek bireyler olarak gören bir anlayışı savunmaktayız. Dün açıklanan sonuçlar öğrencilerin değil AKP’nin yarattığı eğitim başarısızlığının tablosudur. Çünkü bir öğrencinin ilkokuldan başlayarak almış olduğu niteliksiz, tekçi anlayışa sahip eğitim öğrencilerin yeteneklerini ve başarısını ortaya çıkartabilecek düzeyde değildir. AKP her biri farklı yeteneklere, sosyal, ekonomik ve bölgesel farklılıklara sahip öğrencileri tek tip bir sınavla yaşamları pahasına sınamaktadır. Bu sınavın süreci öğrenciyi önceleyen bir şekilde olmadığı gibi, sermayeye diplomalı iş gücü yaratmayı esas alan bir anlayış ile yürütülmektedir. Ayrıca yapılan her sınavın bir maliyetinin olması başta sınavın öznesi olan kişiye ve ailesine bu kriz ortamında artı yük bindirmektedir. Bir kez daha belirtmek isteriz ki sınav sistemleri eşitsizlikleri büyüten ve ülkenin kaynaklarından adil bir şekilde yararlanılmadığını gösteren örneklerdir.

Öğrencilerin emeklerini hiçleştiren ve geleceklerine dair politika üretemeyen mevcut iktidar, eğitim sistemindeki sorunları daha da derinleştirmektedir. AKP, 20 yıldır eğitimi ezbere, gündelik ve tek tipleştiren bir hale getirmiştir. Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin bütün kademeleri en temel işlevlerini yerine getiremez haldedir. Okullardan mezun olan milyonlarca öğrencinin işsiz kalması ve gelecek kaygısı taşıması eğitim sisteminin baştan sona değiştirilmesi gerektiğinin en açık göstergesidir. Öğrenciler eğitim hayatlarında kendilerini özgür ve baskı altında hissetmeden eğitimlerini sürdürmelidir. Eğitimi paralı hale getirme çalışmalarına bir an önce son verilmelidir. Herkesin parasız, anadilinde özgürlükçü, laiklik bakışını içeren ve öğrencinin kişisel yeteneklerine göre şekillenen bir eğitim alması sağlanmalıdır. Yok edilen akademi özgürlüğünün koşulları bir an önce oluşturulmalı ve öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizliği giderilmelidir.

HDP olarak, birlikte değiştireceğimize olan inancımızla sınav sonuçları açıklanan tüm öğrencilerin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.

Gülistan Kılıç Koçyiğit
HDP Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcüsü
19 Temmuz 2022