AKP, halkın sağlıklı, nitelikli ve ucuz gıdaya ulaşmasındaki en büyük engeldir!

Ekonomi ve Tarım Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Rıdvan Turan'ın açıklaması:

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) kuruluş tarihi olan 16 Ekim, her yıl Dünya Gıda Günü olarak kutlanıyor. Bununla birlikte dünyada yaklaşık 800 milyon insan açlıkla karşı karşıya ve dünyadaki her dokuz kişiden biri açlıkla mücadele ediyor. Sağlıklı, yeterli, nitelikli gıdaya ulaşım bir insan hakkıdır, ancak kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler, paylaşım mücadeleleri, savaşlar, iklim değişimi, göçler gibi pek çok faktör bu hakkı bir hayale çevirmiştir.

Türkiye'de ise yaklaşık 15 milyon yurttaş açlıkla karşı karşıya ve yeterli düzeyde beslenemiyor. Asgari ücretle çalışma istisna değil istihdamın yaklaşık yüzde 60’ını içeren bir çalışma biçimi haline gelmiştir. Milyonlarca emekli, engelli, işsiz bu tabloya eklendiğinde durum daha da vahim hale geliyor. Yüksek enflasyon ve reel ücretlerin erimesiyle karakterize bir yaşam maliyeti krizi giderek boyutlanıyor.

Tarımsal üretici enflasyonunun Eylül’de yüzde 156 artış göstermesi, kışın gıdaya ulaşımın daha da zorlaşacağını göstermektedir. TÜİK’in açıkladığı yüzde 83,45’lik enflasyonun yoksulun sepetinde yüzde 180’lerde olduğunu zaten biliyoruz. Hiç kuşkusuz insanların açlıkla karşı karşıya kalmalarının ve yeterli düzeyde beslenememelerin nedeni ülkeyi 20 yıldır yöneten AKP iktidarının politik tercihleridir.

AKP iktidarı son 20 yılda yeterli, nitelikli, istihdam üreten üretim ve adil paylaşım politikaları uygulamak yerine bir avuç yerli-yabancı sermayedarın iktidarı olarak işlev görmüştür. Tarımda dışa bağımlılık üretimin tasfiyesini doğurmuş, tarım toprakları boş kalırken hayvancılık çöküş yaşamaya başlamıştır. Çiftçinin toprağı ve traktörü borçlardan dolayı haczedilmiş, süt inekleri mezbahaları doldurmuştur. 2006 yılında Tohumculuk Kanunu ile atalık tohum yerine hibrit tohum kullanılmaya başlanarak tohumun kontrolü de tamamen şirketlere verilmiştir. Tarımsal üretimde yoğun kimyasal kullanımı insan sağlığını olumsuz etkilemiştir. AKP politikaları bir yandan sermaye sınıfını zenginleştirirken, diğer yandan emekçi sınıfların yeterli ve sağlıklı gıdaya erişimini her geçen gün zorlaştırmaktadır. Ülkemizde milyonlarca çocuk yetersiz ve dengesiz beslenerek farklı sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır.

HDP olarak, yurttaşların yeterli ve sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması için AKP iktidarının sermayeyi önceleyen politikalarına karşı emekçi sınıflardan yana mücadele etmeye devam edeceğiz. Saraylarda oturan ve ejder meyvesinden arı sütüne kadar her türlü gıdayı menüsünde bulunduran ama aynı zamanda halkın sağlığıyla oynayanlara izin vermeyeceğiz. Türkiye’de yeterli ve sağlıklı beslenmenin bir hak olmasından hareketle, gıda güvenliği, gıda egemenliği ve gıda güvencesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Rıdvan Turan
HDP Ekonomi ve Tarım Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
15 Ekim 2022