Eş Genel Başkan Yardımcımızın açıklaması:

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin açıkladığı iş cinayetleri raporuna göre, Mayıs ayında 414; 2014 yılının ilk beş ayında ise 810 işçi iş cinayetlerinde yaşamını kaybetmiştir. Soma’da gerçekleşen Türkiye’nin en büyük işçi katliamında 301 madencinin yaşamını yitirmesi, Mayıs ayında iş cinayetinde ölen işçi sayısını önemli ölçüde arttırmıştır. Soma’yı dışında tuttuğumuzda dahi, Mayıs ayında 113; 2014 yılının ilk beş ayında ise 509 işçinin yaşamını yitirdiği görülüyor.

Karşı karşıya bulunduğumuz bu tablo, AKP Hükümeti’nin her fırsatta övdüğü ekonomik gelişmenin emekçilerin alın terinin yanı sıra kanı üzerinden de gerçekleştiğini gösteriyor. Milyonlarca emekçiyi yaşamını sürdürebilecek gelir için ölümüne çalışmaya razı eden çalışma düzeninin kural haline gelmesinin sorumluluğu, 12 yıldır iktidar koltuğunda oturan AKP Hükümeti’dir.

Türkiye’nin iş cinayetlerinde hızla dünya birinciliğine doğru gittiğini gösteren bu tablo karşısında AKP Hükümeti, emekçilerin yaşam hakkını koruyacak, çalışma standartlarını düzeltecek adımlar atacağına, iş cinayetlerine neden olan koşulları daha da yaygınlaştırmak ve kalıcılaştırmak niyetinde olduğunu gösteriyor.

30 Mayıs 2014 tarihinde TBMM’ye getirdiği yasa tasarısıyla hükümet, maden işçilerinin çalışma koşullarının kısmen iyileştirilmesi görüntüsü altında, işçiler için güvencesizlik anlamına gelen ve iş cinayetlerinin temel nedenlerinden biri olan taşeron sistemini yaygınlaştıracak ve kalıcılaştıracak bir düzenlemeyi de gündeme getiriyor.

Öte yandan emekçileri güvencesiz bırakarak en kötü işlerde ölümüne çalışmaya zorlayan, emek piyasalarını sermayenin istekleri doğrultusunda esnekleştirmeyi hedefleyen Ulusal İstihdam Stratejisi de (2014-2023) geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlandı.

AKP Hükümeti’ni, göstermelik ve aldatıcı düzenlemeler yerine, emekçilerin yaşamlarını hiçe sayan ve onları insanlık dışı çalışma koşullarına mahkûm eden politikalara bir an önce son vermeye; yasaları, “emekçilerin yaşam hakkını, insanca çalışma ve yaşama koşullarını sağlamak” amacını esas alarak yeniden düzenlemeye çağırıyoruz.

Katliama dönüşen iş cinayetlerinin her düzeydeki sorumlularının yargılanmasını istiyor; insanca yaşama ve çalışma koşullarını sağlamak, iş cinayetlerine karşı ortak mücadele yürütmek üzere tüm emek ve demokrasi güçlerini bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Özgür Müftüoğlu
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı
4 Haziran 2014