Eş Genel Başkan Yardımcımızın açıklaması:

Kentleri, doğayı betonlaştırarak rant alanı haline dönüştüren AKP zihniyeti, sadece doğayı değil, emekçileri de katlediyor. Doğayı, kenti betonlaştıran inşaatlarda, maliyetleri düşürüp kârı arttırma anlayışıyla emekçiler iş güvenliği olmayan koşullarda çalıştırılıyor. Birçoğunu devletin ya da belediyelerin ihale ettiği ve işçilerin güvencesiz, düşük ücretlerle taşeron olarak çalıştırıldığı işyerlerinde her ay onlarca işçi yaşamını yitiriyor.

Son olarak, doğayı, yaşamı, kenti savunanların tüm itirazlarına rağmen İstanbul’un can damarı ormanları yok etme pahasına başlanan 3. köprü inşaatı sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan üç işçi: Lütfi Bulut, Yaşar Bulut ve Kahraman Baltaoğlu yaşamını yitirmiştir.

Diğer iş cinayetlerinde olduğu gibi bu üç işçi kardeşimizin ölümünün de sorumlusu sermayedir. Çünkü, sermaye işçileri daha fazla kâr hırsıyla güvenlik tedbirleri almadan, güvencesiz, düşük ücretle, uzun süreler, örgütsüz olarak çalışmaya zorlamaktadır.

Hükümet iş güvenliğine ilişkin gerekli yasal düzenlemeleri ve denetlemeleri yapmadığı; çıkarttığı yasalarla esnek, güvencesiz çalışma düzenini teşvik ettiği ve emekçilerin örgütlenmelerini engellediği için iş cinayetlerinin ortağıdır.

Cumhuriyet tarihinde en yoğun işçi ölümleri AKP iktidarları döneminde gerçekleşmiştir. Emekçileri yaşamları pahasına çalışmaya zorlayan esnek çalışma yasalarının mimarı AKP hükümetidir.

Halkların Demokratik Partisi olarak:
AKP hükümetini, bir an önce iş cinayetlerinin önlenmesi için, başta taşeron sistemi olmak üzere güvencesiz ve esnek çalışma düzenini yasaklamaya, örgütlenme özgürlüğünün önündeki engelleri kaldırmaya çağırıyoruz.

İş cinayetlerinin her düzeydeki sorumlularının derhal yargılanmasını; insanca yaşama ve çalışma koşullarını sağlamak ve iş cinayetlerine karşı ortak mücadele yürütmek üzere tüm emek ve demokrasi güçlerini bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Özgür Müftüoğlu
HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı
06 Nisan 2014