Alevi toplumunun eşit yurttaşlık taleplerinin karşılanmaması

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Alevi toplumunun birçok tarihsel, kültürel ve inançsal taleplerinin karşılanmamasının yarattığı siyasal ve toplumsal sorunların araştırılması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

TBMM Başkanlığına verilen önergede şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Alevi toplumunun eşit yurttaşlık taleplerinin karşılanmaması, cemevlerine ibadethane statüsünün tanınmaması başta olmak üzere birçok tarihsel, kültürel ve inançsal taleplerin karşılanmamasının yarattığı siyasal ve toplumsal sorunların açığa çıkarılması ve çözüm yollarının değerlendirilmesi amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddelerine göre Meclis araştırması açılmasını arz ve talep ederiz.

GEREKÇE

Alevi toplumu tarih boyunca eşit yurttaşlık haklarından mahrum bırakılmış ve çeşitli baskılara maruz kalmıştır. Bu baskı ve saldırı konseptinin son örneği 30 Temmuz 2022 tarihinde yaşanmıştır. Muharrem orucunun ilk gününde Ankara’da Alevi kurumlarına planlı ve organize bir saldırı gerçekleşmiştir. Mamak’ta Şah-ı Merdan Cemevi’ne ibadet esnasında olmak üzere, Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri (DAD) Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği ve Türkmen Alevi Bektaşi Derneği’ne yönelik gerçekleşen saldırılar sonrasında siyasi partilerden, demokratik kitle örgütlerinden, sivil toplum derneklerinden birçok tepki dile getirilmiş, partimiz de dahil olmak üzere saldırıya uğrayan dernekler ziyaret edilerek dayanışma mesajları iletilmiştir.

Türkiye’de iktidarlar bugüne kadar Alevi toplumunun tarihsel, kültürel, siyasal ve inançsal sorunlarına çözüm bulmak ve sistematik saldırıları önlemek yerine pragmatist hamlelerle günü kurtarmaya ve siyasi çıkar elde etmeye çalışmıştır. Bu tutumun son örneğini AKP Genel Başkanı Erdoğan sergilemiştir. Erdoğan, Muharrem orucunun son gününde Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etmiştir.

Ziyarete başta Hüseyin Gazi Derneği yönetimi ile bazı Alevi örgütleri tepki gösterirken, cemevinin Erdoğan'ın ziyareti için yeniden dizayn edilmesi, Hz. Ali, Hacı Bektaş-ı Veli ve Mustafa Kemal portrelerinin Erdoğan'ın oturduğu bölümden kaydırılması, Alevi inancına göre pirlerin oturduğu posta Erdoğan’ın oturması tartışmaları büyütmüş, Alevi toplumunun tepkisine neden olmuştur.

Alevi toplumunun iradesini ve taleplerini kabul etmeyen iktidar, alternatif girişimlerde bulunmaya devam etmiştir. Bu kapsamda 16-17 Ağustos tarihlerinde Hacı Bektaş Belediyesi ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen ve bu yıl ‘‘59. Ulusal ve 33. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Etkinlikleri’’ kapsamında yapılacak resmi protokol töreninden önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan 13 Ağustos’ta “Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı” düzenleyerek her yıl geleneksel hale gelen ve Alevi kurumlarının düzenlediği programa karşı alternatif bir program gerçekleştirmiştir. Alevi örgütleri bu durumu kabul edilemez bulduklarını yazılı bir açıklamayla duyurmuşlar, 15 Ağustos’ta Hacı Bektaş’ta toplanma kararı alarak, 16 Ağustos’ta da ‘Dergâhımızı İstiyoruz’ sloganıyla yürüyüş yapacaklarını kamuoyuyla paylaşmışlardır.

Alevi toplumunun ibadethanesi olan cemevine yapılan ziyarette ‘iktidara göre düzenleme ve düzen’ dayatması ile Alevi toplumunu alternatif etkinliklerle çevreleme ve manipüle etme girişimleri yüzlerce yıla dayanan haksızlık ve hukuksuzluk düzeninin mevcut iktidar tarafından da sürdürülmek istendiğini ortaya koymaktadır. Alevi toplumuna ve taleplerine karşı yürütülen bu politikalara son verilmesi, toplumsal barış ve demokratik gelecek açısından hayati önemdedir. Alevi toplumu eşit yurttaşlık haklarının tanınması için yıllardır büyük emekle mücadele etmektedir. Bu hak mücadelesini Türkiye’nin demokratik geleceğiyle birleştirmek için, geçmişle yüzleşme ve hakikatlerin açığa çıkarılması gereklidir. Alevi toplumunun eşit yurttaşlık taleplerinin karşılanmamasının yarattığı siyasal ve toplumsal sorunların değerlendirilmesi ve çözüm yollarının açığa çıkarılması için TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir.

17 Ağustos 2022