ATK’nın Aysel Tuğluk ile ilgili kararı siyasidir, kabul etmiyoruz

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Ümit Dede'nin açıklaması:

Tutuklandığı tarihte partimizde Eş Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, 24. ve 25. dönem milletvekili olan Sayın Aysel Tuğluk’un son dönemlerde tartışılan sağlık durumuna ve buna bağlı olarak yürütülen hukuki sürece ilişkin 5 Eylül’de avukatları tarafından bir açıklama yapıldı. 

İzmit Seka Devlet Hastanesince ilk teşhis konulduğu günden itibaren partimizin ilgili birimleri ve avukatları tarafından, Tuğluk’un hem sağlık durumu hem de bu duruma bağlı hukuki süreci titizlikle takip edilmiştir. Bu süreci ilk günden beri yakından ve titizlikle takip etmemize rağmen, gerek sayın Tuğluk ve gerekse de ailesinin hassasiyeti ve talebi doğrultusunda konu daha önce tarafımızca kamuoyu gündemine getirilmemiştir.  

Sayın Tuğluk’un avukatları Anayasa’nın 17. maddesi, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16/2. maddesi ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük’ün 54. maddesine göre cezasının geri bırakılması talep edilmiştir. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ATK sürecinin tamamlanması beklenmeye karar vermiştir. 

Daha önce Aysel Tuğluk’un avukatları tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere; Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı tarafından, “hastalığının kronik seyirli olduğu ve ilerleyici vasıf arz ettiği, cezaevi koşullarında sağlanabilecek tıbbi destek ve bakımının yeterliliğinde sorun yaşanabileceği, ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine ve dolayısıyla cezasının infazının ertelenmesi” gerektiğine dair kurul raporu hazırlanmıştır. Bu rapordan sonra hem avukatları hem de cezaevi idaresi sayın Tuğluk’un İstanbul ATK Başkanlığı’na sevki talep edilmiştir. 

İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı yaptığı muayene ve tetkikler sonucunda; Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Başkanlığı raporunun aksine, Aysel Tuğluk’un “Hayatını yalnız idame ettirebileceği, tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam ettirebileceği…’’ şeklinde rapor hazırlamış ve görüş bildirmiştir. Kocaeli Cumhuriyet Baş Savcılığı da bu rapor doğrultusunda, Aysel Tuğluk’un avukatları tarafından yapılan tahliye talebini reddetmiştir. 

Avukatları ve HDP Hukuk Komisyonu olarak bizler, Kocaeli ve İstanbul Adli Tıp kurumlarının raporları arasındaki açık çelişkinin giderilmesi ve Aysel Tuğluk’un sağlığının ve yasal haklarının korunması için gerekli idari, tıbbi ve hukuki yolları sonuç alıncaya kadar ısrarla takip edeceğiz. Bu kapsamda avukatları tarafından Adli Tıp Üst Kuruluna bugün itibariyle itiraz başvurusunun yapıldığını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

 

Ümit Dede

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı

11 Eylül 2021