Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Şaziye Köse'nin açıklaması.
Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Eş Sözcümüz Hediye Karaaslan'ın açıklaması.
Tarım Komisyonu Sözcümüz Rıdvan Turan'ın açıklaması.
Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Şaziye Köse'nin açıklaması.
Yeniden ortaya çıkan mafya-siyaset-bürokrasi ilişkilerine ve yarattığı çürümeye ilişkin partimiz HDP ile EMEP, Halkevleri, Sol Parti, TİP, TKP ve TÖP tarafından yapılan ortak açıklama.
Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması.
Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Ümit Dede'nin açıklaması.
Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması.
Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımızın açıklaması.
Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması.
Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması.
Tarım Komisyonu Sözcümüz Rıdvan Turan'ın açıklaması.
Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Şaziye Köse'nin açıklaması.
Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın bayram mesajı.
Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın açıklaması.