Basın yayın özgürlüğünün kalıntılarını ortadan kaldırmaya çalışan bu teklife direneceğiz

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş bugün alt komisyonda görüşmelerine başlanan dezenformasyon yasasına ilişkin gazetecilik mesel örgütlerinin temsilcilerini kabul etti. Beştaş, "Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi"ne ilişkin olarak gazeteci meslek örgütleri adına Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş, Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Kenan Şener, Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş, Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Şeyma Paşayiğit ve Ekonomi Muhabirleri Derneği Başkanı Turgay Türker ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde konuşan Beştaş, şunları söyledi:

“Yine bir torba kanun olarak düzenleme geldi. Birçok kanun teklifinde olduğu gibi burada da ilgili sivil toplum ve meslek örgütleriyle ve gazetecilerle hiçbir görüşme yapılmadı, ilgililerle tartışılmadı. Anayasa’ya aykırı bir metin yine. Basın özgürlüğüne, düşünce ve ifade özgürlüğüne aykırı bir teklif. Mesela basın kartı verilmesi İletişim Başkanlığına verilerek bu şekilde kart alınması zorlaştırılıyor. Ancak kapsamı da genişletilmiş. Kamu görevlilerine, vakıflara ve derneklere verilmesinin önü açılacak. Neden, çünkü gerçek gazeteciler görev yapmasın, biz istediklerimize kart verelim mantığı var burada.

Öte yandan "yanıltıcı bilgi" nedir? Bunun ucu açık. Bu düzenleme basın alanına büyük bir darbe olur. Herkes için böyle. Basın ve ifade özgürlüğünün demokratik toplumlardaki yerini tartışmıyoruz bile. Bu teklifle bu bitiriliyor. İnternet tamamen kontrol altına alınıyor. Biz basın yayın özgürlüğünün kalıntılarını ortadan kaldırmaya çalışan bu teklife direneceğiz. Kesinlikle bunun altına imza atmayacağız.”

Türkiye Gazeteciler Sendikası Başkanı Gökhan Durmuş da şunları söyledi:

“Türkiye’de gazetecilerin toplamını ilgilendiren bir düzenlemede taraflardan görüş alınmaması bizim de itiraz ettiğimiz temel noktalardan. Her ne kadar dezenformasyon kanunu olarak kamuoyuna yansıtılsa da bu sansürü beraberinde getiriyor. Muğlak ifadelerle gazetecileri suçlayan bir yerde duruyor. Karşısında da hapis cezası öngörülüyor. Bu bizim açımızdan kabul edilebilir bir düzenleme değil.

Daha önce basın kartı yönetmeliği konusunda AYM ve Danıştay’dan aldığımız iptal kararları var. Şimdi buna yasal bir kılıf bulunuyor. İnternet medyasının Basın Kanunu kapsamına alınması olumlu ama diğer taraftan bunu sansürleyen düzenlemelerle anılması bir tarafından havuç gösterilirken diğer taraftan kötü uygulama ve sopa daha baskın noktaya geliyor. Bu konuda eleştirilerimiz var. Bu düzenlemeler bir taraftan gazetecilerin çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek diğer taraftan ise sansüre de engel olacak şekilde çıkarılması gerekir.”

Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş:

“Biz bu teklifin tümünün geri çekilmesini istiyoruz. 29. Madde daha vahim. Diğerleriyle ilgili görüşülüp üzerinde çalışılarak devam edilebilir ama dezenformasyon maddesinin teklif metninden çıkarılması en ısrarlı talebimiz. Çünkü ifade, düşünce ve basın özgürlüğüne dönük önemli bir baskı adımı daha atılıyor. “Yalan bilgiyi alenen yayma” diye bir suç tarifi yapılıyor. Muğlak ve ucu bucağı olmayan bir alanda muğlak ifadeler var. Bir suç düzenlemesi getiriliyor. Dezenformasyon bütün dünyanın meselesi ama en gelişmiş batı ülkeleri dahi hukuki alt yapılarını tamamlamış değiller. Bu noktada daha geniş çerçeveli, ağ ve servis sağlayıcılarla bir araya gelip uzun soluklu bir çalışmayla bu teklifin yeniden getirilmesinden yanayız.”  

1 Haziran 2022