Beştaştan Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, hasta mahpusların durumlarına yönelik Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruda bulundu. Başvurusunda hasta mahpusların yaşamlarının her geçen gün tehlikeye girdiğini ve bu konuda herhangi bir adım atılmadığını belirten Beştaş, cezaevlerindeki hasta tutuklu ve hükümlüler için bir düzenleme yapılarak tahliyelerinin sağlanmasına istedi. Beştaş, hasta mahpusların cezalarının infazı noktasında seçenek yaptırımların gündeme alınmasına dönük adım atılmasını, tüm gerekli mekanizmaların işletilerek, bu konuda ivedi tedbirlerin alınmasını talep etti. 

Başvuru metnine buradan ulaşabilirsiniz.

1 Aralık 2020