COVID -19 kaynaklı hastalıkların meslek hastalığı kapsamına alınmasına ilişkin kanun teklifimiz

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, COVID -19 kaynaklı hastalıkların meslek hastalığı kapsamına alınması ve riskli alanlarda çalışanların haklarının tazminin sağlanması amacı ile Meclis Başkanlığına bir kanun teklifi sundu.

Beştaş ayrıca, COVID-19'un meslek hastalığı ve iş kazası kapsamına alınmamasına dair 7 Mayıs 2020 tarihli SGK genelgesine ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Kanun teklifi

Soru önergesi

14 Mayıs 2020