Çözülemeyen Kürt sorunu ve iktidarın savaş politikaları yakıcı sorunların başlıca kaynağıdır

Merkez Yürütme Kurulumuzun açıklaması:

Demokratik siyasette ısrarcı olan, iktidarın savaş politikalarına bütün gücüyle karşı duran HDP’nin meselelere bakışı ve tutumu üzerine son günlerde yürütülen spekülasyon ve manipülasyonlar yıpratma amacı taşımaktadır. Bu kirli siyasetin hiçbir işe yaramayacağını, tam tersine birlik ve güçlü olmamız için bizleri daha da teşvik edeceğini ifade etmek isteriz.

AKP-MHP iktidarının sürdürdüğü savaş siyasetinin korkunç ve trajik sonuçlarını görmeden, buna tavır almadan Türkiye’de demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürütmek mümkün değildir. Bizler Türkiye’de gerçek bir demokrasinin ve özgürlüklerin güvence altına alınmasının Kürt sorununun demokratik, toplumsal ve barışçıl çözümünden geçtiğini savunuyoruz. Çözülemeyen Kürt sorunu ve onun üzerinden iktidarın yürüttüğü savaş politikaları temel sorunların başlıca kaynağıdır. İnkar siyasetine karşı barış ve demokrasi mücadelesinde ısrarları, siyasi fikirleri ve iktidara muhalefet etmeleri sebebiyle binlerce insan tutsak edilmiş durumdadır.

Rejimin Kürtlere karşı başlattığı saldırı, içeride ve dışarıda topluma karşı bir savaş halini almıştır. Emekçilerin, kadınların, Alevilerin, doğanın, halkların ve bütün ötekileştirilenlerin sorunlarının temel sebebi de budur.

Ancak bilinmelidir ki, bu çözümsüzlük siyaseti aynı zamanda AKP-MHP iktidarının çözülmesini ve çökmesini beraberinde getirecektir. Çöktürme planlarını devreye koyanların çöküşüne hep birlikte tanıklık ediyoruz.

Saray iktidarının sınırların dışına taşırdığı savaş politikaları karşısında demokratik çözümün toplumsal muhataplığını artıramamanın olumsuz sonuçlarını hep birlikte yaşamaktayız. Hem partimiz hem de bütün demokrasi güçleri bu sorumluluğun gereğini daha fazla yerine getirme göreviyle karşı karşıyadır.

AKP-MHP rejimine karşı demokratik mücadele, halkların demokratik ittifakı, toplumsal uzlaşı ve diyalog partimizin yol haritasıdır. Bu yol kaçınılmaz olarak Kürt halkının özgürlük mücadelesi ile Türkiye halklarının demokrasi mücadelesinin tarihsel ittifakından geçmektedir.

‘Çöktürme Planı’nı devreye sokarak Sayın Öcalan’ın özgür siyaset, demokratik müzakere ve demokratik çözüm çizgisini tecrit eden; savaş politikalarıyla Kürt halkına diz çöktürmek isteyen ve yarattığı korku imparatorluğuyla Türkiye emekçi halklarının demokratik geleceğini teslim almaya çalışan faşist iktidara bir kez daha sesleniyoruz: Karşınızda umudu dimdik ayakta tutan bir HDP ve onun etrafında kenetlenmiş milyonların özgürlük bilinci var! HDP olarak ilkesel duruşumuz olan barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi, kararlı bir şekilde büyüteceğimizi tekrardan vurguluyoruz.

Çağrımızdır; savaş iktidarı karşısında demokrasi ve özgürlük mücadelesinde birleşelim! 

Faşizm kaybedecek, halklar kazanacak!

HDP Merkez Yürütme Kurulu
3 Ekim 2022