Darbe kurumu YÖK kaldırılmalı, üniversiteler özgürleştirilmelidir

Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in açıklaması:

12 Eylül askeri darbesinin ardından cunta rejiminin üniversiteleri dizayn etmek ve baskı mekanizmasını hayata geçirmek amacıyla kurduğu YÖK, günümüzde aynı zihniyetle varlığını sürdürmektedir. Üniversitelerin özerk, özgür, demokratik olmasının önünde en büyük engel olma niteliği taşıyan bu YÖK, iktidarın politikalarının bir yansıması olarak niteliksiz eğitimi büyüten bir yerde durmaktadır. YÖK, OHAL KHK’leri ile başlatılan akademik tasfiyenin, hukuksuz disiplin soruşturmalarının, cezalandırmaların, üniversitelerin akademik ve bilimsel üretim dahi yapılamaz hale gelmesinin en büyük nedenidir. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL sonrası YÖK eliyle uygulamaya geçirilen KHK rejimi, üniversitelerde yaşanan bilimsel çoraklaşmayı daha da zirveye çıkartmıştır. Özgür ve bilimsel düşüncenin üniversiteler içerisinde yayılmasını istemeyen iktidar, öğrencilerin örgütlenme özgürlüğünü YÖK eliyle gasp etmeye devam etmektedir. Bütün üniversite öğrencilerinin sağlıklı ve nitelikli beslenme ile barınma imkânına sahip olmamasının temel nedeni YÖK’tür.

Yükseköğretim alanında demokratik, özerk, bilimsel ve anadilinde eğitimin sağlanması için zaman kaybetmeksizin bir utanç vesikası olan YÖK kaldırılmalı, üniversiteler arasında koordinasyonu sağlayacak, demokratik, katılımcı ve çoğulcu modeller hayata geçirilmeli, üniversitelerin yönetim mekanizmaları hızlıca demokratik ve katılımcı yapıya kavuşturulmalıdır. Üniversiteler, tek bir kişi tarafından atanan rektörlerle değil, üniversite bileşenlerinin ortak iradesiyle seçilen kurullar tarafından yönetilmelidir. 

Halkların Demokratik Partisi olarak bu yapının kurulması, eğitimin her kademesinde olduğu gibi yükseköğretim alanında da demokratik, özerk, bilimsel ve anadilinde eğitimin sağlanması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

Gülistan Kılıç Koçyiğit

Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcüsü 

6 Kasım 2022