Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun!

Tarım Komisyonu Sözcümüz Rıdvan Turan'ın açıklaması:

Alın terini toprağına katan ve yaşamı var eden çiftçilerimizin gününü kutluyoruz. Bu yıl da çiftçilerimizin yaşadığı ve kronik hale gelen yapısal sorunlar devam etmektedir. Tarımda, 1980’lerden itibaren uygulanan neoliberal politikalar nedeniyle örgütsüzleştirilen, sermaye karşısında yalnız bırakılan, dışa bağımlı hale getirilen, borçlandırılan, üretim araçları ellerinden alınan çiftçilerimiz varlık yokluk sorunu yaşamaktadır. 

Bunların yanında 1 yılı aşkın süredir devam eden pandemiyle birlikte mazot, gübre, tohum, ilaç gibi girdilerin maliyetleri 2 kattan fazla artmıştır. Çiftçiler tarım alanlarında kalabilmek için bankalara ve tefecilere borçlanmaktadır. Zarar ettikleri için borçlarını ödeyememekte ve üretim alanlarını terk etmektedir. Dahası borçlarını ödeyemeyen kimi çiftçiler intihar etmektedir. Bugün çiftçilerin borcu 130 milyar TL’yi aşmıştır. Diğer yandan 2006’da çıkarılan Tarım Kanunu ile tarımsal desteklemeler için bütçeden ayrılacak kaynağın milli gelirin yüzde 1’inden az olamayacağı hükmü getirilmiş olmasına rağmen bugüne kadar çiftçilere bu oranda bir ödeme yapılmamıştır. AKP çiftçiyi uluslararası sermayenin egemenliğine terk ederek, yalnızlaştırmıştır. Bu iktidar döneminde çiftçi ne yetiştireceğine, nasıl yetiştireceğine, hangi girdiyi kullanacağına karar veren üreticiler olmaktan çıkarılarak tarla bekçilerine dönüştürülmüşlerdir.

Tarımda dışa bağımlı politikaların getirdiği yıkıcı sonuçlar pandemiyle birlikte daha fazla görülmeye başlanmıştır. Dünyada yaşanan gıda sorunu karşısında birçok ülke tarımsal ürün ihracatını sınırlayarak tarım ve gıda üretimi için önlemler almış, gıda egemenliği ve güvencesinin önemi bir kez daha gündeme gelmiştir. Şirketlerin kontrolündeki bir gıda sistemine karşı gıda egemenliği temelli politikalar önem kazanmıştır. Çok uluslu tarım şirketlerinin ürettikleri besin değeri düşük, sağlıksız gıdaların insanların bağışıklık sistemlerini zayıflattığı ve Covid-19 gibi salgınlar karşısında güçsüz kıldığı görülmüştür. Bu sebeple yerelde polikültür ve agroekoloji temelli bir tarım anlayışının gerekliliği bir kere daha ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla küçük ölçekli çiftçi ve köylülerin insanlığı beslemedeki önemli rolü dünyanın her yerinde artmıştır. 

Tarımı dışa bağlı olmaktan çıkaran, tarımsal üretimde alın teri döken mevsimlik tarım işçilerini, köylüleri ve çiftçileri uluslararası tarım şirketleri ve daha genel olarak kapitalizmin karşısında koruyan yasal düzenlemeler acil olarak hayata geçirilmelidir. Çiftçilerin kooperatifler çatısı altında örgütlenmesinin önündeki engeller kaldırılmalıdır. Küçük ölçekli çiftçinin borçları koşulsuz olarak kamu borcu olarak devlet tarafından üstlenilmelidir. Çiftçi kredileri için kooperatif bankası kurulmalı, tarımsal destekler 5 yıllık periyotlarla açıklanmalı ve hasat yapılmadan ödenmelidir. Tarladan tabağa dokunduğu her şeye değer katan, tarımsal üretimin her aşamasında emeği olan çiftçilerimizin gününü bir kere daha kutluyor, çiftçilerimize saygılarımızı sunuyoruz.

Rıdvan Turan 
Tarım Komisyonu Sözcüsü 
14 Mayıs 2021