Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun!

Tarım Komisyonu Sözcümüz Rıdvan Turan'ın açıklaması:

Son yirmi yılda Dünya Çiftçiler Günü, kutlanan bir gün olmaktan çıkmış, çiftçilerin içinde bulunduğu sorunların görünür olduğu bir gün haline gelmiştir.  

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında kayıtlı çiftçi sayısı yaklaşık 2,5 milyon iken 2022 yılına bu sayı 500 binin altına düşmüştür. 2002 yılında yaklaşık 2,5 milyar TL olan çiftçi borcu 2022 yılında 200 milyar TL’yi geçmiştir.  Çiftçi sayısının son yirmi yılda azalmasının nedeni, iktidarın uyguladığı neoliberal politikaların, tarımı şirketlere bağımlı hale getirmesi, devletin çiftçiyi destekleyici politikalardan uzaklaşması, tarımsal KİT’lerin tasfiye edilmesi ve çiftçinin sermaye karşısında yalnız bırakılmasıdır.

Gıda egemenliği kavramı bir hayale çevrilmiş, dün ne üreteceğine kendisi karar veren çiftçi, AKP eliyle tarla bekçisine, hayvan bakıcısına dönüştürülmüştür. Bu sayede gıda güvencesi ve gıda güvenliği büyük bir tehdit altına girmiştir.  Sürdürülen neoliberal politikalar ve Kürt sorunundaki güvenlikçi politikalar sayesinde kırsal boşalmış, çiftçilikle geçinen milyonlar kentlerin yolunu tutmuş ve oralarda ucuz iş gücü kaynağı hali dönüştürülmüştür.

Bu politikalar sonucu Türkiye tarımsal üretimde kendi kendine yetebilen bir ülke olmaktan çıkmış, dışa bağımlı hale gelmiştir. Hükümetin uyguladığı ithalatçı politikalar, gıda enflasyonunu arttırmakta, halkın, güvenilir, ucuz, besin değeri yüksek ve kaliteli gıdaya ulaşmasını günden güne zorlaşmaktadır. Beslenmek artık adeta sınıfsal bir ayrıcalık haline gelmiştir.  Bu gidişatı tersine çevirmek mümkündür!

Halkların Demokratik Partisi olarak bütün çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü kutlarken, demokratik, planlamacı tarımsal politikaların hüküm sürdüğü, kooperatiflerde ve sendikalarda örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırıldığı, küçük ölçekli çiftçiliğin desteklendiği ve üretimin özendirildiği, tarımsal KİT’lerin yeniden kurulduğu, her alanda desteklemelerin arttırıldığı, tarımımız üzerindeki uluslararası sermaye egemenliğine son verildiği bir Türkiye kurmayı başaracağız. Yaşasın Uluslararası Çiftçiler Günü!                  

Rıdvan Turan
HDP Tarım Komisyonu Sözcüsü
14 Mayıs 2022