Eğitim sisteminin salgın dönemindeki sorunlarının araştırılmasına ilişkin önergemiz

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Korona virüs salgını verilerinin giderek artış göstermiş olmasının eğitim hayatının ne şekilde devam edeceğine dair kaygıları giderek artırdığını belirterek, eğitim sisteminin salgın hastalık dönemindeki sorunları ile gelecek eğitim-öğretim döneminin nasıl bir seyir izleyeceğinin araştırılması ve alınacak önlemlerin derhal belirlenmesi amacı ile Meclis Araştırması açılmasını talep etti. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Korona salgın verilerinin giderek artış göstermiş olması eğitim hayatının ne şekilde devam edeceğine dair kaygıları giderek artırmış olup eğitim sisteminin salgın hastalık dönemindeki sorunları ile gelecek eğitim-öğretim döneminin nasıl bir seyir izleyeceğinin araştırılması ve alınacak önlemlerin derhal belirlenmesi amacı ile . Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederiz. 05.08.2020

GEREKÇE

Covid-19 adlı virüsün tüm dünyada yaygın gösterilmesi ile pandemi ilan edilmiş ve ülkeler okulları kapatarak uzaktan eğitim sistemine geçiş yapmıştır. Her ne kadar Türkiye’de mart ayında okulların kapatılmış olması salgının daha fazla yayılmasını önleyici bir hamle olsa da uzaktan eğitim sürecinde yaşanan aksaklıklar, mevcut eğitim sisteminin ne denli temelsiz olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Okulların ara tatil dönemi öne çekilerek 2 hafta boyunca eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitim sürecine dair alt yapı çalışmalarının tamamlanması için makul süre olarak ifade edilmiştir. Ancak bu süre zarfında hiçbir çalışmanın yürütülmediği uzaktan eğitimin başlangıcı ile ortaya çıkmıştır. Eba TV üzerinden konu anlatımlı bir programın öğrencileri sadece ekrana bağımlı kılmak dışında bir işlevi olmadığı anlaşılmış olup bunun üzerine interaktif bir metod ile canlı yayınla eğitime başlanmıştır. Bu seçeneğin ise yalnızca bir saat ile sınırlı olması, bağlantıda sorunlar yaşanması, evinde bilgisayar yahut internet olanağı olmayan çocukların ise eğitimden tamamen ayrıştırılması şeklindeki sonuçları doğurması mevcut endişeleri boyutlandırmıştır. Devlet okullarında durum bu şekilde iken, özel eğitim kuruluşlarında ise okul sahiplerinin öğrencilere yalnızca para odaklı yaklaşımı, okul taksitini ödeyemeyen öğrenciler için derhal icra işlemlerinin başlatılması madalyonun diğer tarafının da parlak olmadığını göstermiştir. Özel eğitim kurumlarının velilere para iadesi yapmamak adına uzaktan eğitime ağırlık vermesi sadece şekilsel bir durumu ortaya koymuş, içerikte öğrenciler hiçbirşey öğrenmeksizin öğretim yılını tamamlamıştır.

Geçtiğimiz yıla dair ikinci yarı yılın çeşitli aksaklıklarla da olsa bir şekilde tamamlanmış olması sorunları sadece bir süreliğine görünmez kılmıştır. Halihazırda okulların yeni öğretim yılında da açılmama ihtimali ortadadır. Fakat buna karşın Milli Eğitim Bakanlığının meseleye köklü bir çözüm getirmekten uzak tutumu endişeleri büyütmektedir. Okulların açılmasına bir ay gibi kısa bir süre kalmış olmasına rağmen hala net bir plan ortaya konmamıştır. Okulların yarı zamanlı mı açılacağı, yahut hiç mi açılmayacağı hususları müphemdir. Diğer yandan okulların kısa bir süreliğine açılıp ardından tekrar kapatılacağı, bu süre zarfında özel eğitim kurumlarının parasal kaygılarını gidereceklerine dair iddialar da söz konusudur. Oysa öğrencilerin gelecekleri, eğitim hayatları ve sağlık hakları hiçbir kar kaygısına kurban edilemeyecek denli önem arzetmektedir. Lakin, iktidar tarafından eğitim sürecine dair bir açıklama yapılmaması öğrencilerin hem sağlık ve yaşam haklarının hem de eğitim haklarının göz ardı edildiğine dair yaygın kanıyı güçlendirmektedir.

Bu bahisle parlamentonun bu konuda görev alması, eğitim hakkının korunmasına dair tedbirlerin tespit edilmesi elzemdir. Salgın hastalık koşullarında eğitim sürecinin ne şekilde devam edeceği, hangi önlemlerin alınacağı, olası hak kayıplarının nasıl engelleneceği hususlarının ortaya konulması için  Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ederim.

 

Meral Danış Beştaş                                   Saruhan Oluç

HDP Grup Başkanvekili                          HDP Grup Başkanvekili

Siirt Milletvekili                                         İstanbul Milletvekili

 

7 Ağustos 2020