Ek bütçe teklifine ilişkin muhalefet şerhimiz: Yıllık bütçeyi 6 ayda batıran iktidara ek bütçe emanet edilemez

1-284 Sıra Sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin muhalefet şerhimiz:

2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesini yılın henüz ilk altı ayında batıran iktidar, ekonomi politikalarının iflas belgesi olan ek bütçeyi TBMM gündemine getirmiştir. Ek bütçe iktidar ve yanlış ekonomi politikaları ile Saraya, savaşa, ranta dayalı politika tercihlerine emanet edilemez!

HDP olarak, “Ek Bütçe Kanun Teklifi” görüşmesinde de yurttaşlarımızın temel hak ve taleplerini, ‘Halkın Bütçesi’ni savunarak Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunduğumuz tüm önergeler AKP-MHP Milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Halkın bütçe hakkını, toplumsal taleplerin karşılanmasını, bütçe kaynaklarının halk için ve halktan yana politikalara ayrılmasını güçlü bir itirazla savunduğumuz görüşmeler süresince iktidar temsilcileri tarafından ortaya konan net tavır; AKP iktidarının bir kez daha en iyi bildiği şeyi yapacağını; halkın bütçe hakkını yok sayarak, tercihlerini Saray’dan, güvenlikçi politikalardan, faize akan kaynaklardan, yandaşlarının karlarını artırmaktan, zengini daha zengin yoksulu ise daha yoksul yapan politikalardan yana kullanacağını ortaya koymuştur.

Zengine daha fazla kâr, yoksula daha fazla vergi yükleyen, bir avuç yandaşın talep ve ihtiyaçlarını önceleyen, halkın yaşadığı ekonomik buhranı görmemeyi tercih eden, kaynakları Saray’lara, güvenlikçi politikalara, yandaşlara ve faize akıtan bu düzen değişecektir.

İktidarın mevcut bütçe tercihlerini reddediyoruz. HDP olarak ‘Halkın Bütçesi’ni savunuyoruz.

Muhalefet şerhine buradan ulaşabilirsiniz.

27 Haziran 2022