Ekonomi Komisyonumuz kısa çalışma ve ücretsiz izin ödenekleri ile işten çıkarma yasağının devam etmesine ilişkin kanun teklifi verdi

Ekonomi Komisyonumuz tarafından hazırlanan "Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı Uygulamalarının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Kanun Teklifi" Ekonomi Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Garo Paylan, Batman Milletvekilimiz Necdet İpekyüz, İzmir Milletvekilimiz Serpil Kemalbay ve İstanbul Milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu imzasıyla TBMM'ye verildi. Teklife ilişkin basın özetinde şu ifadeler yer aldı:

Ülkemizde ekonomik krizin ve Covid-19 pandemisinin etkileri yakıcı biçimde sürmektedir. Hükümetin, pandemi sürecini doğru yönetememesi, sorumluluklarını yerine getirmemesi ve yurttaşlarımızın ekonomik güvenceye alınmaması sonucunda; işçiler, işsizler, esnaf başta olmak üzere toplumun büyük çoğunluğu ağır bir ekonomik yıkım yaşamıştır. Bu dönemde yurttaşlarımızın borçları katlanmış, iş ve aş yokluğu nedeniyle intiharlar artmıştır.

Hükümet tarafından her defasında alelacele alınan normalleşme kararları, pandeminin ve ağır ekonomik etkilerinin sürmesine neden olmuş, yurttaşlarımız bir gevşetilen bir sıkılaştırılan pandemi tedbirleri altında daha büyük ekonomik kayıplar yaşamıştır.

Bir yılı aşkın süredir büyük bir güvencesizlik krizi altında yaşayan yurttaşlarımızın işlerini, aşlarını, gelirlerini tekrar kazanması, kayıplarını gidermesi muhakkak ki zaman alacaktır.

Bu bağlamda; Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı uygulamalarının 2021 yılı sonuna kadar uzatılması zaruri bir hal almaktadır.

Yasa teklifimiz ile işlerini kaybeden milyonlarca yurttaşımızın yaşam mücadelesine katkı sunmak için Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin uygulamaların yıl sonuna kadar devam etmesini ve ödemenin günlük 100 TL’den düşük olmamasını öneriyoruz.

'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ, ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİ VE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UYGULAMALARININ SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ'

MADDE 1- Kısa Çalışma Ödeneği uygulaması, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 2- İşten çıkarmalar 31 Aralık 2021 tarihine kadar yasaklanmıştır.

MADDE 3- Ücretsiz İzin Ödeneği uygulaması, 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

MADDE 4- Kısa Çalışma Ödeneği ve Ücretsiz İzin Ödeneği, günlük 100 TL’den düşük olamaz.

Pandemi nedeniyle verilen kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneğinin verilmesinin ve işten çıkarma yasağının 30 Haziran'dan sonra da devam etmesini düzenleyen kanun teklifini buradan indirebilirsiniz.

25 Haziran 2021