Elektrik dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması ve 250 KWye kadar ücretsiz elektik verilmesi için kanun teklifi verdik

Eş Genel Başkan Yardımcımız ve Diyarbakır Milletvekilimiz Garo Paylan, İzmir Milletvekilimiz Serpil Kemalbay, Batman Milletvekilimiz Necdet İpekyüz ile İstanbul Milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu'nun imzasıyla elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması ve tüm hanelere ve işyerlerine 250 KW elektriğin ücretsiz sağlanması hakkında kanun teklifi verdik. Ekonomi Komisyonumuz tarafından verilen kanun teklifinde şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Elektrik Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Kamulaştırılması Hakkındaki Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz. 

GEREKÇE

Elektrik faturaları, “AKP-Yandaş Şirketler İşbirliği” ile yurttaşlarımız için gittikçe büyüyen bir krize dönüştü. Son zamlarla birlikte gelen fahiş elektrik faturaları, bütün toplumsal kesimleri isyan noktasına getirdi. Elektrik zamları ülke genelinde yapılan eylemlerle protesto edilmektedir. Kışın en sert yaşandığı bugünlerde, Isparta başta olmak üzere, yaşanan elektrik kesintileri yurttaşlarımızı bezdirdi. Bu kesintilerin en büyük nedeni dağıtım şirketlerinin gerekli yatırımları yapmamasıdır.

AKP iktidarının son 20 yıldır izlediği ve hız kazandırarak yaygınlaştırdığı neoliberal politikalar hayatın her alanını piyasalaştırmış, özelleştirmeleri ve sermaye odaklı politikaları öncelemiştir. Bugün itibariyle, Türkiye’de elektrik dağıtımı 21 bölgeye ayrılmış ve her bir bölgenin dağıtım hizmetleri, kamu bankalarından verilen kredilerle yandaş şirketlere peşkeş çekilmiştir.

Sosyal bir devlette enerjiye ulaşmak en temel insan hakkıdır. Elektrik şirketleri ise, kâr odaklı anlayışları ile, yoksuldan alıp yandaşa aktaran bir çarkla servetlerine servet katmaktadır.

Ülkemizde elektrik üretiminin yüzde 80'i, dağıtımının ise yüzde 100'ü özel sektörün elindedir. Enerji şirketleri; evde, işyerinde ve tarlada yurttaşlarımızın üzerine büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu sebeple, toplumsal faydayı göz önüne alarak elektrik piyasasındaki soygun düzenine son verilmesi gerekmektedir.

Gerek bireysel gerekse de toplumsal olarak yaşamımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir ürün olan elektrik, kamusal hizmeti zorunlu kılmaktadır. Elektrik politikası; katılımcı kamuculuğu, kamusal çıkarların korunmasını, yurttaşların ihtiyaç sınırına kadar ücretsiz, sürekli ve güvenilir elektriğe erişebilmesini hedeflemelidir.

Elektrikte; yeterli, sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir üretim ve dağıtım sistemini kurmak elzemdir. Elektrik üretimi ve dağıtımının özel sektörün kâr hırsına terk edilemeyeceği bütün yurttaşlarımızca görülmüştür. TBMM, krize dönüşen elektrik konusunda sorumluluk almalıdır. Bu gerekçeyle hazırladığımız yasa teklifimizle elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin kamulaştırılmasını öneriyoruz.

Yasa teklifimizle aynı zamanda tüm hanelere ve tüm işyerlerine 250 KW elektriğin ücretsiz olarak sağlanmasını öneriyoruz.

3096 SAYILI TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 4.12.1984 tarihli ve 3096 sayılı Kanunun” Amaç” başlıklı 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1- Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki özel hukuk hükümlerine tabi sermaye şirketleri statüsüne sahip yerli ve yabancı şirketlerin; elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmeleri iptal edilmiştir. İlgili şirketler kamulaştırılmıştır.

MADDE 2- Her haneye ve her işyerine 250 KW elektrik Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmak suretiyle ücretsiz olarak sağlanır.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

9 Şubat 2022