Emek ve meslek örgütlerine yönelik kayyım kararnamesini reddediyoruz!

STK ve Siyasi Partiler Komisyonu Eş Sözcülerimiz Tuncer Bakırhan ve Sultan Özcan'ın açıklaması:

Tüm devlet kurumlarının dolaylı ya da doğrudan tek adama bağlandığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde koca ülke gece yarısı kararnameleri ile yönetiliyor. Yürürlükte olan Anayasa’ya bile aykırı olan bu kararnamelerle bütün bir ülke 12 Eylül Anayasası’nı bile aşan bir faşizm ile yönetilmekte, yayınlanan her kararname ile tüm kurumlara darbe üstüne darbe vurulmaktadır. İlkin 2016’da Kürt halkının seçilmiş iradesine ve yerel yönetimlerimize karşı başlatılan, 2019 Ağustos’unda ikinci kez hayata geçirilen kayyım uygulaması defalarca ifade ettiğimiz gibi ne yazık ki bugün bütün ülkede dalga dalga uygulanan bir rejim haline dönüştürülmüştür.

Yayınlanan OHAL KHK’leriyle AKP-MHP iktidarının sivil topluma ve kurumlarına yönelik tahammülsüzlüğü de derinleşmiş; bu KHK’lerle yüzlerce kurum ve dernek kapatılmıştır. Sivil toplumu ve her tür denetim mekanizmasını yok sayan tek adam rejimi, yayınladığı kararnamelere bir yenisini ekleyerek sivil denetim mekanizması olarak işlev gören emek ve meslek örgütlerine yönelik darbenin kapsamını, kamuya yararlı kuruluşları ve iştiraklerini de dahil ederek daha da genişletmiştir.

15 Temmuz 2018 tarihinde yayımlanan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile DDK’nin yetkileri zaten genişletilmiş, emek ve meslek örgütlerine cezai uygulamalar getirilerek inceleme ve denetleme yetkisinin dışına çıkılmıştı. Uluslararası sözleşmelere ve yürürlükte olan Anayasa’ya dahi aykırı bir şekilde, kayyım rejiminin zihniyetine uygun bir şekilde denetlediği kurumların yöneticilerini görevden alma yetkisi verilen DDK, denetim ve inceleme yetkisini aşarak kendisini yargı kurumu yerine koymaktaydı.

20 Ağustos 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile DDK’nin görev ve yetkilerinin sınırları daha da genişletilerek, buna göre; “kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde” yapılacak denetlemeler ile ilgili düzenlemeler de kararname kapsamına alınmıştır. Böylece TTB, TMMOB gibi meslek örgütleri Devlet Denetleme Kurulu’nun denetleme yetkisine açık hale getirilmektedir.

Bütün kurumları kontrol etmeye çalışarak içini boşaltan AKP iktidarı, bu kararname ile sivil denetim mekanizmalarının en önemli bileşenleri olan emek ve meslek örgütleriyle birlikte kamu yararına faaliyet gösteren dernek ve vakıfları da tam kontrol mekanizmalarına dahil etmek istemektedir. Bu yüzden, bu kararnameyi esas itibariyle emek ve meslek örgütleriyle kamu yararına çalışan dernek ve vakıflara kayyım atamanın hazırlığı olarak görüyoruz. Kararname bütünüyle kayyım rejiminin mantığını içermektedir. Anayasa’ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olan, özü itibariyle örgütlü toplumu hazmedemeyen, demokratik kamuoyunu susturmayı hedefleyen siyasi iktidarın faşizan pratiklerinden biri olarak karşımıza çıkan bu keyfi ve hukuksuz kararnameyi reddediyor, kararnamenin bir an önce geri çekilmesi için tüm emek ve demokrasi güçlerini demokratik mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz!

Tuncer Bakırhan-Sultan Özcan
STK ve Siyasi Partiler Komisyonu Eş Sözcüleri
24 Ağustos 2021