Gücümüzden korktular. Tekrar seçim yaptırıyorlar. Sadece kazandığımız mevzilerle yetinmeyeceğiz, yenileri için mücadele yürüteceğiz