Gaspçı iktidarınız kaybedecek, kadın özgürlük mücadelemiz kazanacaktır

Demokratik Yerel Yönetimler Kadın Kurulumuzun, 3 Aralık 2022'de Silopi’de gerçekleştirdiği ara dönem kadın toplantısının sonuç bildirgesi:

AKP-MHP iktidarının Kürt kadınlarına yönelik baskı ve sindirme politikası, gözaltı ve  tutuklamalarla kadınlara yönelik bir yargı ve siyasi şiddet haline dönüşmüştür. Kürt kadınlarının mücadelesini ve kazanımlarını kayyımlar eliyle bertaraf edemeyen bu iktidar gözaltı ve tutuklamaları sıradanlaştırmaya çalışmaktadır. TJA’ya yönelik siyasi şiddet tüm Türkiye’deki kadın hareketlerine ve mücadelelerine dönük bir siyasi şiddettir. İktidar tarafından kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddet bir rejim olarak kendisini ortaya koymaktadır. Kadın seçilmişler olarak defalarca gözaltı operasyonlarına maruz kaldık. Ancak hiçbir şekilde mücadelemizden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz. Kayyımlarla irademizi gasp eden bu anlayışın kadın mücadelesinden korktuğunu ve bu yüzden seçimlere doğru kadınlara dönük şiddetini arttığının farkındayız. Erkek egemen ittifakınız, gaspçı ve talancı anlayışınız kaybedecek. Kadın özgürlük mücadelemiz kazanacaktır.

Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, 25 Eylül 2021 tarihinde Ankara’da yaptığımız konferanstan sonraki ve şimdiye kadar çalışmalar değerlendirilmiş, mücadele hattımıza yönelik tartışmalar yürütülmüş ve kadın temsiliyetinin olmadığı yerel yönetim sisteminde demokratik işleyişin mümkün olamayacağı bir kez daha belirtilmiştir. Kadınsız siyaset ya da kadınların özne olmadığı hiçbir siyaset toplumsallaşamayacağı gibi biz kadınlar için de meşru değildir.

Her yerdeyiz, bu yüzden eşbaşkanlık sistemimizin toplumsallaşmasını sağlayacağız

Kürt ve kadın düşmanı bu rejime karşı kadın özgürlükçü sistemimizi her yerde savunmaktan ve inşa etmekten vazgeçmeyeceğiz. Eşbaşkanlık, kadın iradesinin örgütlü temsili ve karar mekanizmalarına kadın katılımının demokratik sistemidir. Kayyım atamaları ile eşbaşkanlık sistemimiz hedef alınmış ve ortadan kaldırılmak istenmiştir. Eşbaşkanlık ve eşit temsiliyetin kurumsallaşmasını ve toplumsallaşmasını sağlamak en önemli görevimiz ve mücadele hattımız olduğunu belirtiyoruz. Kadınlara ve topluma karşıt her erkle mücadele ederek demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü yerel yönetimleri yeniden inşa için tartışmalarımızda kararlaşmalara gidilmiştir.

Kayyımlara karşı kadın özgürlükçü yerel yönetimler modelimizi her yerde ve herkesle paylaşacağız

Seçimlerin, savaşın, her türlü baskının, kadın kırımının yükseldiği, talanın, yolsuzluğun ve yoksulluğun gündemde olduğu bu süreçte kadınların kazanımlarını gasp eden AKP-MHP ve her türlü erkek ittifakına karşı özgür ve eşit bir toplumu inşa etmek için çalışmaktayız. Biz kadınların mücadelesi ve karalılığı umudu büyütmektedir. Yerel yönetimlerde geçmiş deneyim ve birikimlerimizle ortak mücadele hattını örmeye devam edeceğiz. Kayyım tahribatlarını teşhir etmeye ve karşısında kadın özgürlükçü modelimizi savunmak kadar deneyimlerimizi tüm kadınlarla paylaşma inşa çalışmalarımız arasındadır.

“Yeniden inşa stratejimizi” kadınların kazanımlarını savunmak , yeniden örmek ve yükseltmek üzerine kuracağız

Biz kadınlar “jin, Jiyan, azadî” sözünün Ortadoğu’da ve dünyada kadın mücadelesinin direniş ve dayanışma motivasyonu olduğu kadar bir fikriyat olduğunu belirmek isteriz. Bu fikriyat, Rojava’da yerel demokrasi olarak kadın özgürlükçü ve eşitlikçi bir toplum inşa etmektedir. İran’da kadın düşmanı rejime karşı demokratikleşmenin ayaklanması ve kadınların mücadelesinin toplumsallaşmasını sağlamıştır. Hakikat şudur ki: kadın özgürleştikçe toplum özgürleşir, kadınlar kazandıkça halk da kazanır. Bunu tüm dünya görmektedir. Baskıcı ve savaş rejimi haline gelen AKP-MHP ittifakı bu yüzden HDP belediyelerine kayyım atayarak kadın özgürlükçü modeli çökerterek, kadınları ve Kürt halkını statüsüz ve iradesiz kılmak istemektedir. Bu anlayış Türkiye halklarını da savunmasız bırakmaktadır.

Kadınlar olarak önümüzdeki süreçte “yeniden inşa stratejimizi” kadınların kazanımlarını savunmak , yeniden örmek ve yükseltmek üzerine kuracağız. Tüm seçilmişlerimiz bu konuda yoğun bir emek ve yoğunlaşma sürecine girecektir. Yeniden inşa deklarasyonumuzla mücadelemizin kararlılığını ve nasıl öreceğimizi tüm kadınlarla paylaşacağız. Hep birlikte tüm tahribatlara karşı umudun, özgürlüğün ve eşitliğin çözüm yolu olacağız.

Jin, Jiyan, azadî! 

Halkların Demokratik Partisi
Demokratik Yerel Yönetimler Kadın Kurulu
3 Aralık 2022

Metnin Kürtçesine buradan ulaşabilirsiniz.