Haksızlığa karşı direniş Kerbela’dan bu yana devam ediyor!

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması:

MS 680 yılında bugünkü Irak sınırları içerisinde yer alan Kerbela şehrinde Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve 72 yol arkadaşı, Emevi halifesi Yezid’in binlerce kişilik ordusuna karşı biat etmedikleri için katledilmiştir. Teslim olmadan ölümü göze alanların, haksızlığa karşı hakikati savunanların, zulme karşı boyun eğmeyenlerin direniş sembolüdür Kerbela…

12 gün boyunca aç ve susuz bırakılan Hz. Hüseyin ve yoldaşlarının Kerbela’da vahşice katledilmesi, o tarihten bu yana Muharrem Ayında tutulan 12 günlük oruç ile birlikte Alevi inancının matem-i yas olarak anılagelmiştir.

Aleviler için ne Kerbela bitmiştir ne Yezitler tükenmiştir. Osmanlı tarihinde de Cumhuriyet tarihin de inancı hor görülmüş, yaşamı dar edilmiş, katliamlara maruz kalmıştır. Yezid anlayışı günümüzde de sadece Aleviliğe karşı değil, inancının ve kimliğinin gereğini özgürce yaşamak isteyen, insanı, doğayı, canlıyı kendine rehber edinen, hakları için mücadele eden bütün kesimlere karşı düşmanlık beslemekten geri durmamaktadır.

1341 yıl önce Kerbela’da Emevi saltanatına karşı direnenlerin Hüseyni duruşu bugün bütün mazlumların direnişine yol göstermektedir. Halkların Demokratik Partisi olarak, geçmişten günümüze Yezidin zulmüne boyun eğmeyenlerin, mazlumun yanında saf tutanların matem-i yaslarının ve Muharrem orucunun kabul olmasını dileriz.

Hakk yardımcımız, Hızır yoldaşımız olsun.

Tülay Hatimoğulları
HDP Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
9 Ağustos 2021