HDP Gençlik Meclisi 2. Olağan Kongresi sonuç metni

“Örgütlenelim Özgürleşelim” sloganıyla toplanan HDP 2. Olağan Gençlik Kongresi 25 Kasım 2018 tarihinden 27 ilden delegelerin ve binlerce gencin katılımıyla Diyarbakır’da gerçekleşti.

27 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında 6 merkezde gerçekleştirilen bölge konferanslarında,“AKP ve MHP faşizmine karşı gençlik mücadelesi hangi yol ve yöntemlerle geliştirilmeli ve büyütülmelidir?, Gençliğin Birleşik Mücadelesi ve Gençlerin özgürlük mücadelesini nasıl yükseltebiliriz?” soruları ve gündemleri etrafında bir gün boyunca tartışmalar yürütülmüştür.  Bu tartışmaların ortaya çıkardığı perspektif ve kararlılık ile gerçekleştirilen 2. Olağan Gençlik Kongresi, yeni dönem Yürütme Kurulu seçimini gerçekleştirmiş ve şu kararları almıştır;

Yürütme Kurulu’na; Büşra Kuyun, Ümit Akbıyık, Sevim Akdağ, Rıdvan Öztürk, Nurullah Özğün, Cengiz Fidan,İsmail Sungur, Sinan Akbulut, Ayşe Hacıbektaşoğlu, Sedat Eren seçilmiştir.

Yürütülen tartışmalar sonucu alınan kararlar şunlardır:

1 - İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’nde halkların eşit, özgür ve demokratik bir arada yaşamı için yol açmaya çalışan Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin ağırlaştırılması, devletin çözüm yerine savaş tercihinin açık göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Kalıcı bir barış ortamının kurulması için başta Sayın Öcalan olmak üzere tüm siyasi tutsakların bir an önce özgür olması elzemdir.

2 - Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için DTK Eş Başkanı ve Hakkari Milletvekilimiz Leyla Güven’in Diyarbakır Cezaevi’ndeki direniş çağrısı bütün zindanlarda,ülkede, Avrupa’da ve Ortadoğu’da yankısını bulmuştur. Halkımız, bedenini açlığa yatıran bütün arkadaşlarımızı ortak kararlılık ile sahiplenmiştir. HDP Gençlik Meclisi olarak Leyla Güven’in ve zindanlarda devam eden açlık grevi direnişlerini selamlıyoruz. Direnişi sokakta, üniversitede, gençliğin bulunduğu her yerde büyüteceğimizin sözünü veriyoruz. ‘Tecridi Yık Faşizmi Parçala’ şiarıyla başlatılan direnişin takipçisi olacağız.

3 - HDP 2. Olağan Gençlik Kongresi, yeni dönemde özgürlükçü, eşitlikçi, devrimci, ekolojist bir anlayışa sahip gençlerin siyasal taleplerinin asli taşıyıcısı olma iddiasına uygun bir hareket kabiliyetine erişmek için Gençlik Meclisleri modeliyle örgütlenmenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

4 - HDP Gençlik Meclisleri, emekçi gençliğin, işsiz gençliğin, mahalle/semt gençliğinin, genç kadınların, gençlik kategorisi içerisinde yer alan kimlik, dil, din, inanç temelli farklı kesimlerinin bir arada mücadele yürütmesine olanak verecek kapsayıcılıkta bir örgütsel birlikteliği hayata geçirmek için kararlılıkla çalışmalarına büyütecektir. Üniversitelerde ise HDP’li Öğrenciler olarak öğrenci gençlik mücadelesini yükseltmeyi hedefleyerek; anadilde, parasız, demokratik, akademik ve bilimsel bir eğitim sistemini savunup alternatif üniversiteleri inşa edeceğiz. Gençlerin olduğu her yerde siyaset yapacağız, siyaset kanallarını çoğaltacağız.

5 - Temeli, 68 gençlik mücadelesine, Gezi ve Kobani direnişlerine dayanandevrimci gençliğin; demokrasi, eşitlik ve özgürlük için birleşik mücadelesi olan gençlik hareketimiz, günün gereklerine uygun bir yenilenmeyi sağlayan bir devrimci gençlik siyasetini örgütleyerek, umutsuzluk ve karamsarlık bulutlarını dağıtmak, toplumsal değişim inancına ivme kazandırmak için çalışacaktır.

6 - HDP Gençlik Meclisleri, rant ve kâr hırsıyla beslenen sistemin, neoliberal küreselleşmeci modelin barış ve refah üretmediğini, ezilenler ve doğa bakımından daha fazla sürdürülebilir olmadığını savunur ve kendini eşitlikçi, özgürlükçü, paylaşımcı, kadın özgürlükçü, ekolojik değerler üzerinde yükselen bir dünya mücadelesinin parçası olarak görür.

7 - 2008 krizinin yarattığı büyük tıkanıklığın ardından ekonomik kriz hali adeta süreklileşirken, Ortadoğu’dan Avrupa’ya, Gezi’den Sarı Yeleklilere uzanan rahatsızlık ve öfke kapitalizme ve temsili demokrasiye karşı alternatif arayışların gelişerek güçlenmesinin yolunu açmıştır. Türkiye’de de gençler Gezi’den Cizre’ye yeni yaşam arayışlarının özneleri olarak eskiyi reddetmekte, yeni olanı bulmaya ve inşa etmeye çalışmaktadır. HDP Gençlik Meclisleri, gençlerin yeni yaşam siyasetinin sözcülüğünü üstlenen bir sorumlulukla hareket edecektir. Bu çerçevede gençlik hareketleriyle sınıf, kimlik ve doğa mücadeleleri arasındaki bağın geliştirilmesi en önemli amaçlarımızdan olacaktır.

8 - Ortadoğu’da küresel egemen güçler ve yerel işbirlikçilerinin çatışmaları tüm halklara ağır bedeller yaşatırken, bir başka yaşamın mümkün olduğuna inananlar Rojava Devrimi deneyiminde somutlaşan eşitlik ve özgürlük seçeneğinin etrafında kenetleniyor. HDP Gençlik Meclisleri olarak, tüm insanlığın geleceği adına umudu yeşerten Rojava Devrimi’ni selamlıyoruz. Ortadoğu’yu mezhep temelli bir şiddete mahkûm ederek katliamlar ve soykırımlarla kanlı sonuçlar ortaya çıkaran IŞİD, El Kaide, El Nusra gibi karanlık tehditler karşısında çoğulluğu, farklı halkların eşit birlikteliğini savunan üçüncü çizginin kazanması demokratik, özgür bir Ortadoğu demektir.

9 - AKP-MHP faşizmi tüm gücünü Kürt halkının iradesini gaspa harcamaktadır. Bu nedenle Kürdistan coğrafyasında halkın iradesi ile göreve gelen belediyeler işgal mantığı ile ele geçirilmiştir.Belediyelere sömürge mantığı ile kayyumlar atayan AKP-MHP faşizmi, bu yöntemlerle Kürt halkını sindireceğini, yenik düşüreceğini düşünmektedir. Yerel demokrasi ve özyönetim fikriyatlarının temsilcisi olarak bütün gücümüzle kendi irademize sahip çıkıp,gaspçı kayyumları geldikleri yer olan Ankara’ya geri göndereceğiz.

10 - Başkanlık adı altında ırkçı ve mezhepçi faşizmin, rantçı sömürünün, eril ve cinsiyetçi politikaların pekiştirilmesini, bir adamın tüm yurttaşları adeta bodruma kapatmaya çalışmasını sorgulayan, itiraz eden, reddeden ve faşizme başkaldıran bütün gençlik kesimlerinin özgürlük ve demokrasi mücadelesinde buluşabilmesini sağlamak, AKP-MHP faşizmine karşı geliştirebilecek en büyük mücadele olmaktadır.

11 - HDP Gençlik Meclisleri, HDP’nin insandan, emekten, doğadan yana siyasetini geliştirme, toplumsal muhalefetin bütün dinamikleriyle beslenen bir politik harekete ivme kazandırma noktasında önemli bir sorumluluk hissetmektedir. Partiyi büyütecek ve gençleştirecek, yeni imkân ve alanlara kavuşturabilecek olan gençlik hareketinin özgün karakteri olacaktır. Gezi’de, Rojava’da, Cizre’de gençlerin direnişi ve inşa etmekte olduğu alternatifin yaydığı umut ve cesaret en büyük dayanağımızdır.

12 - Öte yandan partinin siyasetinin, dilinin, organlarının gençleştirilmesi için mücadelemizi çok daha aktif biçimde sürdüreceğiz. Toplumsal yaşamın içerisinde her ana ve mekâna kök salan yaş ve deneyim temelli hiyerarşiye karşı mücadeleyi partimizden başlayarak büyüteceğiz.

13 - Kadın özgürlükçü, demokratik, ekolojik toplum paradigmasının yaşamsallaşması için mücadele eden, devlete dayalı ulusçuluğu, ırkçılığı, jerontokrasiyi, cinsiyetçiliği her türlü milliyetçiliği ve dini fanatizmi reddeden siyasal çizgimizin geniş toplumsal kesimler içerisinde kök salabilmesiancak gençlik mücadelesinin özgürlükçü, yenilikçi, değişimden yana hattının güçlü örgütlenmesiyle imkan bulacaktır. Önümüzdeki günlerde başlatacağımız örgütlenme kampanyasıyla HDP Gençlik Meclislerini gençlerin var olduğu tüm alanlarda kitleselleştirmek için çaba harcayacağız.

14 - Gençlik mücadelesi içerisinde de erkek egemen zihniyetin iktidarcı ve tekelci bir erkek alanı olarak kurguladığı siyasetin dönüşmesi, siyasetin toplumsal muhtevasını kazanması esas amaçlarımızdan olacaktır. Siyasette ve hayatın her alanında kadına yönelik pozitif ayrımcılık uygulamasının geliştirilmesi ve tam eşitliğin sağlanabilmesi için gençlik örgütümüzün genç kadın alanında üreteceği politikaların büyük katkıları olacaktır.Genç Kadın Meclisi, Gençlik Meclisi içerisinde özgün örgütlenmesini yapacak ve her alanda genç kadın mücadelesini ilerletecektir. Devletin kadın direnişçilere karşı uyguladığı katliam politikası karşısında kadın isyanını büyüteceğiz. Kadınları yok sayan, ayrımcılığa maruz bırakan, katleden erkek egemen sistemin karşısında mücadelelerin ortaklığını geliştireceğiz.

HDP Gençlik Meclisi
17 Aralık 2018