Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili ve Bingöl Milletvekili İdris Baluken ardarda kapatılan göğüs hastalıkları hastaneleri hakkında Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun cevaplaması istemiyle soru önergesi sundu.

Baluken soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:
"AKP hükümeti tarafından uygulanan sağlıkta dönüşüm politikalarıyla özellikle KOAH, astım, akciğer kanseri, pnömoni ve tüberküloz gibi hayati risk taşıyan solunum sistemi hastalıklarının tedavi edilme sürecinde büyük öneme sahip spesifik göğüs hastalıkları hastaneleri bir bir kapatılmaktadır. En son 2010 yılında tüm bölgeye hizmet veren Diyarbakır Göğüs Hastanesi'nin kapatılması, insidansı yüksek olan solunum yolu hastalıklarının teşhis, tedavi ve takip süreçleri ile ilgili çok ciddi sıkıntılar ortaya çıkarmıştır."

Baluken Diyarbakır Göğüs Hastanesi'nin kapatılmasının ardından yaşanan ciddi sıkıntıların bilinmesine rağmen şimdi de göğüs hastalıkları ve tüberküloz dal hastanesinden bir olan İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin “Sağlıkta Dönüşüm” adı altında Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirilerek kapatılmak istendiğini belirtti.

"Ciddi solunum sistemi hastalıkları ve Sosyal Hastalıklar grubunda yer alan Verem/Tüberküloz hastalıklarının tedavisinde önemli başarılar sağlayan bir bölge hastanesi olan bu hastanenin kapatılması özellikle sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere birçok probleme neden olacaktır" diyen Baluken Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Türkiye’de bölgelere göre son on yıl içinde yaşanan Verem/Tüberküloz vaka sayısı kaçtır?
2004-2014 yılları arasında başka hastanelerle birleştirilerek kapatılan göğüs hastalıkları hastanesi sayısı kaçtır? Bu hastanelerin kapatılma nedenleri nedir?
Birleştirilen hastanelerde enfeksiyon yayılma riski ile ilgili hangi önlemler alınmaktadır?
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin “Kampüs Hastane” adı altın da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile birleştirilmesi kararı verilmeden önce halk sağlığı ve çalışanlar açısından gerekli değerlendirmeler yapılmış mıdır?"

18.06.2014