HDP Amed Milletvekili Nursel Aydoğan tarafından, Muş Alpaslan Üniversitesi’ndeki Kürt ve devrimci-demokrat öğrencilere yönelik baskılarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın yanıtlaması talebiyle Meclis soru önergesi verildi.

Önergede, Muş Alpaslan Üniversitesi’nde okumakta olan muhalif öğrencilere yönelik üniversite yönetimi tarafından yoğun bir şekilde baskı gerçekleştirildiği belirtilirken, “Bu bağlamda, öğrenciler Newroz ve Kürt Dil Bayramı çerçevesinde gerçekleştirdikleri kutlamalarda enstrüman çalarak halay çekmeleri nedeniyle üniversite yönetimi tarafından 50 öğrenciye idari soruşturma açılmıştır. Ayrıca açılan soruşturmayı demokratik hakkını kullanarak oturma eylemiyle protesto etmek isteyen öğrencilerle ilgili keyfi soruşturmalar açılmıştır. Verilen bu keyfi disiplin cezası kararları ile de birçok öğrenci mağdur olmuştur” dendi.

Özellikle 2014 yılı Mayıs ayı içerisinde açılan bu soruşturmaların Haziran ayında sonuçlanması mezun olması gereken son sınıf öğrencilerinin mezun olamamasına sebep olduğu belirtilen önergede şöyle dendi:

“Diplomalarını alamayan bu öğrenciler yine aynı okulda Yüksek Lisans Pedagojik Formasyon eğitimine de girme haklarını kaybetmiştir. Hem diplomalarını alamayarak Alan Öğretmenliği Pedagojik Formasyon eğitimine girme hakları gasp edilen öğrencilerin olduğu hem de diploma ile başvuruda bulunan öğrencilerin fişlendikleri gerekçesi ile Yüksek Lisans eğitimine kabul edilmedikleri ancak buna rağmen yönetmelikte belirlenen diploma puanının çok altında diploma notu alan öğrencilerin Yüksek Lisans eğitimine alındığı iddiaları da bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerden rektörlüğün talimatı olduğu belirtilerek diploma ücreti adı ile 50 lira alınması da iddialar arasında bulunmaktadır. Yine bunun yanı sıra mezun olan öğrenciler arasında mezuniyetinden sonra soruşturma açılan bir öğrencinin de olduğu belirtilmektedir.”

Önergede, Bakan Avcı’ya şu sorular yönetildi:

Bakanlık olarak söz konusu bu iddialara ilişkin bir bilginiz bulunmak mıdır? Bulunmamakta ise üniversite yönetimleri tarafından keyfi bir tutum mu söz konusudur? Söz konusu keyfi tutum iddialarına ilişkin bakanlık olarak bir inceleme başlatacak mısınız?
Bakanlıkça Kürt Dil Bayramı ve Newroz bayramının kutlanmasının disiplin cezası gerekçesi olduğuna katılıyor musunuz? Üniversitelerde Kürt Dili ve Edebiyatı ve yine Kürdoloji enstitüleri bulunmakta iken Muş Alpaslan Üniversitesi yönetimi tarafından Kürt Dil Bayramının soruşturma açılacak bir suç gerekçesi sayılmasının gerekçesi nedir?
Bakanlık olarak Muş Alpaslan üniversitesinde diploma karşılığında 50 lira alındığı iddiasına dair bir bilginiz bulunmakta mıdır? Üniversite yönetiminin keyfi bir şekilde mezun öğrencilerden diploma ücreti olarak 50 lira toplamasının gerekçesi nedir?
Bakanlık olarak üniversitelerde açılan soruşturmalar neticesinde yaratılan mağduriyetlerin giderilmemesini sağlayacak bir çalışmanız bulunmakta mıdır?
Son 3 yıl içerisinde üniversitelerde öğrencilere yönelik açılan disiplin soruşturmaları sonucunda eğitim hakkı gasp edilerek okulla ilişiği kesilen öğrenci sayısı nedir?