HDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Sivas'ta halka içirilen arsenikli su hakkında Orman ve Su İşleri Bakanı  Veysel Eroğlu tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi verdi.

Dora, önergesinde şu bilgilere yer verdi: "Sivas ili, Kangal ilçesi, Pınargözü köyü mevkiinde faaliyet gösteren Demir Export A.Ş.’nin işlettiği maden sebebiyle, köy sakinlerinin doğal içme suyu kaynaklarının kullanılamaz duruma getirilmesi neticesinde söz konusu Demir Export A.Ş’nin Pınargözü köyü ile bu köye bağlı olan Davutoğlu ve Taşgeçit mezralarına içme ve kullanma suyu tedarik etme amacıyla yaptığı su arıtma tesisinin köy ve bağlı mezralara sağladığı suyun 'Arsenik Oranı'nın insan sağlığını tehdit edecek düzeylerde bulunduğuyla ilgili gerek basına yansıyan haberler ve gerekse ilgili köy sakinlerince kamuoyuyla paylaşılan bilgi ve belgeler, ayrıca konunun vehametini ortaya koyan ciddi raporlar mevcuttur."

Dora, söz konusu bölgeye içme suyu sağlamak üzere arıtma tesisinin kurulduğuna dikkat çekerek, tesisin sağladığı şebeke suyuna ilişkin köy sakinlerinin talebi üzerine 29 Nisan 2014'te Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarınca “Pınargözü Köyü” içme ve kullanma suyu şebeke sisteminden alınan örneklere göre hazırlanan denetim izlem kimyasal su raporu sonucuna göre “Arsenik 14,8 mikrogramın/litre” biçiminde bir bulgu elde edildiğini kaydetti.

Dora, “Arsenik 14,8 mikrogramın/litre” biçiminde belirtilen verinin insan sağlığı açısından ne anlama geldiği hakkında bilgi istedi. Laboratuar bulgularına göre bölgede yer alan köy ve mezra sakinlerine sağlanan “içme suyu”nun içilebilir kalitede olup olmadığını da öğrenmek isteyen Dora, Bakan Eroğlu'na şu soruları yöneltti:

"Söz konusu rapor sonuçlarına göre aylardır bu suları tüketen ve halen tüketmeye devam etmek zorunda bırakılan yöre sakinlerinin karşı karşıya bırakıldıkları bu durumla ilgili sorumlu özel ve tüzel kişiler kimlerdir?
İlgili şirket insan sağlığında son derece önemli olan, çeşitli sağlık problemlerine yol açabilecek hassasiyette olan su arıtma tesisini kurarken herhangi bir kurumdan izin veya görüş yazısı almış mıdır? Evet ise görüş/izin alınan kurum hangisidir?
İlgili su tedariki sağlayan arıtma tesisi yöre halkına su temin etmeye başladığında gerekli analizler yapılmış mıdır? Bu analizler hangi tüzel ya da özel kişilerce yapılmıştır?
Pınargözü Köyü mevkiinde faaliyet gösteren ve Demir Export A.Ş tarafından yapılan su arıtma tesisi faaliyete girdiği günden bugüne kadar hangi tarihlerde ve kaç kez denetlenmiştir?
Denetimler neticesinde tutulan raporlarda “içme suyunun kalitesine” ilişkin verilerde insan sağlığına zararlı verilere rastlanmış mıdır?
Yukarıda konu edilen laboratuar raporunda yer alan tetkik sonucuna benzer değerlerde daha önce yapılmış bazı tetkik raporlarının da bölge sakinlerince il/ilçe yetkili resmi birimlerine sunulduğu, köy sakinlerinin konuyla ilgili önlemler alınması gerektiği yönünde taleplerde bulunduğu, ancak bununla ilgili herhangi bir sonuç alınamadığına dönük basına da yansımış ciddi bilgiler mevcuttur. Söz konusu gelişmeler konusunda bakanlığınızın herhangi bir denetimi ve yaptırımı olmuş mudur? Evet ise bu denetimler hangi tarihlerde gerçekleşmiştir? Ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır? Konuyla ilgili hangi önlemler alınmıştır?
Söz konusu Demir Export A.Ş. tarafından kurulan su arıtma tesisinden yöre halkına Arsenikli su verilmesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüketici Güvenliği Laboratuvarınca hazırlanan raporla da kanıtlanmış iken, ilgili firma hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Veya yapılacak mıdır?
Son on yıl içerisinde Bakanlığınızın bilgisi dahilinde bulunan maden ocakları vb. konularda faaliyet gösteren firmaların faaliyetlerinin yol açtığı; başta içme suyu kalitesi olmak üzere benzer mahiyette bakanlığınızın yetki alanına giren doğal yaşama zarar veren vakıa sayısı kaçtır? Bu vakıalarla ilgili bakanlığınızın ne gibi yaptırımları olmuştur?"

27.06.2014