HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, AKP hükümeti tarafından Meclis'e sevk edilen "Torba Yasa Tasarısı"na ilişkin Meclis'te basın toplantısı düzenledi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in "İçtüzüğü uygulamadığını" söyleyen Kaplan, "Meclis'e korsan bir rapor düştü" dedi. Tasarının sahibinin hükümet olduğunu ancak diğer maddelerin sahibinin faili meçhul olduğunu belirten Kaplan, "Korsan torba artık Soma kanunu değil. Belli kesimlere özel yasa çıkarmaya dönüştü" diye konuştu.

Komisyon görüşmeleri sırasında, tasarının madde sayısındaki artış dikkate alındığında Genel Kurul'da 20'nin üzerinde madde ihdas edilmesinin şaşırtıcı olmayacağını ifade eden Kaplan, "Maalesef Anayasa ihlal ediliyor. Yargı kararları yok sayılıyor. Kutsal olan savunma hakkını yok saymak için bu torbanın içine maddeler koydular" dedi. Bir soru üzerine, komisyon görüşmeleri sürdüğü sırada TBMM Başkanı Çiçek'in "komisyon raporunu geri gönderdiğine" ilişkin yazısının bulunduğunu söyleyen Kaplan, Çiçek'in haberi olmadan komisyon raporunun basılarak matbaaya indirilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi. Kaplan, "Çiçek ya çıkıp 'Benim boyumu aştı' ya da 'benim partimdi göz yumdum' diyecek" dedi. Kaplan, "Meclis Başkanı bu tartışmalara son vermezse iki hafta boyunca bunun tartışması sürer" ifadesini kullandı.

17.07.2014