HDP Urfa Milletvekili İbrahim Ayhan, mevsimlik tarım işçiliğinin bütün yönleriyle araştırılarak, işçilerin yaşadığı sorunların önüne geçmek için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Geçim kaynakları ellerinden alınan milyonlarca Kürt ailenin, Türkiye'nin dört bir yanında mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak zorunda bırakıldığına dikkat çeken Ayhan, şunları belirtti: "Üretimin araç ve olanakları ellerinden alınan mevsimlik tarım işçileri en çok sömürülen, horlanan, ayrımcılığa maruz bırakılan kesimdir. Neredeyse tamamı bölge illerinden olan mevsimlik tarım işçileri Türkiye'nin en ağır sömürü koşullarında çalıştırılan kesimini oluşturmaktadır. En çok kadın ve çocuk emeği sömürü aracı olarak kullanılmıştır. Mevsimlik tarım işçileri iş kanunu, iş güvenliği kanunu, iş sağlığı kanunu, sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu gibi işçileri ilgilendiren işverene belli sorumluluklar yükleyen yasaların kapsamı dışında tutulmuştur."

Başbakanlık genelgesi doğrultusunda her ilde valilik bünyesinde " Mevsimlik tarım işçilerini izleme kurulları"nın kurulduğunu hatırlatan Ayhan, izleme kurullarının işçilerin sorunlarının giderilmesinde hiçbir katkısının olmadığının altını çizdi. Ayhan, mevsimlik tarım işçilerinin gittikleri yerlerde ayrımcılığa maruz bırakıldığını aktararak, şunları ifade etti: "Kendi dillerinde konuştukları için dışlanmakta, ırkçı linç girişimlerinin hedefi olmakta, ölen çocuklarını dahi mezarlıklarına gömememekte, devletin güvenlik güçleri ve yerli halk tarafından potansiyel suçlu muamelesine maruz bırakılmaktadırlar. En büyük mağduriyeti ise çocuklar yaşamaktadır. Sağlık, beslenme, barınma ve hijyen koşullarından yoksun, eğitim haklarını yitirmekte, bedensel ve ruhsal bakımdan büyük zararlar görmektedirler."

Tarım işçilerinin çalışacakları yerlere güvenliksiz, toplu taşıma kurallarına aykırı ve insanlık dışı koşullarda taşındığını belirten Ayhan, "Bu da kazaları beraberinde getirmektedir. Bu kazalar can ve mal kaybına yol açmaktadır. Sabah 7 akşam 7 çalışma saati esas alınmaktadır. Bunun karşılığında ise ücretler geciktirilmekte, eksik ödenmekte ya da hiç ödenmemektedir. Buda yetmezmiş gibi aynı işi yapan tarım işçileri arasında etnik, coğrafi, yaşa ve cinsiyete göre ücret farklılıkları uygulanmaktadır" diye aktardı. Ayhan, bu gerekçeler doğrultusunda mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının önüne geçmek için gerekli tedbirlerin yerinde ve zamanında alınması amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.