HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, zorla kaybetmelere ve davalarının zaman aşımına ilişkin Meclis Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Yıldırım, verdiği kanun teklifinin gerekçesinde evrensel hukuk normları ve evrensel ölçekte kabul edilmiş bütün uluslararası insan hakları belgelerine göre yaşam hakkı temel insan haklarından biri olduğunu belirterek, "Ancak yaşam hakkı ihlali yalnızca ölüm cezasının yasalarda bulunması ve bu cezaların infazı sorunundan ibaret değil" diye belirtti.
Yıldırım, polisin keyfi silah kullanmasına bağlı öldürmelerin 2007 yılında Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK) değişikliklerinden sonra artış gösterdiğine dikkat çekerek, şunları vurguladı:

"Ne yazıktır ki ülkemizde zorla kaybedilen insanlar çoğunlukla kanunun korunmasının dışında bırakılmakta bu durum hem kaybolan kişilere ve ailelerine büyük acılar yaşatmaktadır. Uluslararası hukukun güvence altına aldığı, kanun önünde birey olarak tanınma, serbest bırakılma ve bireyin güvenliği ile kişinin işkence ve diğer insanlık dışı ve küçültücü muameleye maruz kalması gibi ağır insan hakları ihlali olarak belirlenmiş olmasına rağmen ülkemizde bu olgular zaman aşımı ve hukuksal bir duyarsızlığa kurban edilmektedir."

"İHD raporlarına göre, özellikle 1992-1996 yılları arası ülkemizde gözaltında kayıp vakalarının en yüksek oranlara ulaştığını ortaya koymaktadır. Aynı dönem silahlı çatışmalarda, faili meçhul siyasal cinayetlerde ve zorla yerinde etme uygulamalarında da yoğunluğun gözlendiği dönem olmaktadır" verilerini aktaran Yıldırım, kanun teklifinin gerekçesinde şunları kaydetti: "İHD bilançolarında, 1994 yılında 328,1995'te 220,1996'da 194 kayıp kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlara göre gözaltında kayıp sayıları 1997 de 66, 1998 de 29, 1999 yılında da 36 olarak yer almaktadır. 1991 ve 97 yılları arasında özellikle Kürt illerinde yoğun biçimde gözaltında kayıp, sokak cinayetleri ve faili meçhul diye adlandırılan politik cinayetler ile ilgili etkili bir soruşturma ve yüzleşme maalesef yaşanmamıştır. Zaman aşımı sorunu yüzünden işlenen binlerce cinayet ile ilgili bütün hukuksal süreçler tıkanmıştır."

Zorla kaybetme konusunda, "zaman aşımının işlemeyeceği" yönünde garanti bulunması gerektiğine işaret edilen teklifte, "Soruşturma ve kovuşturma makamları kamu görevlilerinin karıştığı olaylar bakımından uyguladıkları cezasızlık politikasından vazgeçmelidir. Bu amaçla TCK'da değişikliklerin yapılması için kanun teklifi hazırladık" ifadeleri kullanıldı.

16.06.2014