Heyetimizin Beyrut ziyareti

Eş Genel Başkan Yardımcılarımız Tülay Hatımoğulları ve Garo Paylan’dan oluşan bir heyet Lübnan’ın başkenti Beyrut'u ziyaret ederek çok sayıda gazeteci, aydın, yazar ve siyasetçiyle bir araya geldi.

Yapılan görüşmede Türkiye, Lübnan, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan gelişmeler ele alındı. Hatimoğulları ve Paylan ilgili konulara ilişkin partimizin görüş ve önerilerini içeren bir sunum yaptı. Diğer katılımcıların da konuya dair görüşlerini paylaştığı toplantı oldukça verimli geçti. 

Görüşmede ayrıca Suriye’de devam eden savaş ve çatışmaların bölgeye yansımaları ve AKP iktidarının savaştaki rolü; bölge ülkelerinde artan işsizlik, yoksulluk, göç ve özellikle de Lübnan’daki gelişmeler ile Kürt ve Filistin sorunu öne çıkan konulardandı. Yaşanan sorun ve krizlere karşı sınırları aşacak ortak mücadele ve dayanışma üzerinde duruldu. Basına açık gerçekleştirilen toplantıda öne çıkan tespitlerden bazıları şöyleydi:

  • Çıkar grupları dinleri, mezhepleri ve halkları birbirine kırdırmak için bölgede ırkçılığı ve milliyetçiliği kaşımaktadır. 
  • Oynanan kanlı oyunlar kadim uygarlık olan Ortadoğu’da halkların dayanışması ve ortak mücadelesi ile boşa çıkarılmalıdır. 
  • Türkiye’deki iktidarın, Neo Osmanlıcılık hayali ve Kürt düşmanlığı üzerinden yürüttüğü siyaset hem Türkiye hem de bölge halklarına zarar vermektedir. 
  • Son gelişmeler ışığında Kürt-Arap kardeşliğinin tesis edilmesi bölge açısından oldukça önemlidir. 
  • Bölgede otoriterleşmeye karşı demokratik mücadele hayati önemdedir. 
  • İnanç, kimlik ve kültürel kimliklerin kabul edilmesi, özgürlüklerin tesis edilmesi bölge sorunlarını azaltacak ve ortak yaşamı güçlendirecektir.
  • Demokratik ulus ve eşit yurttaşlık haklarının tesis edilmesi bölgenin topyekun demokratikleşmesine büyük katkılar sağlayacaktır. 
  • Kadın özgürlükçü anlayışın hâkim kılınması bölgede büyük dönüşümlerin anahtarı olacaktır. 
  • Demokratik bir Ortadoğu hayal değildir. HDP bütün bu konularda bölgedeki siyasi ve toplumsal kesimlerle ortak diyalogu ve demokratik mücadeleyi önemsemektedir. 

22 Haziran 2022