Hiçbir meşruiyeti kalmayan iktidar ülkeyi karanlık güçleri devreye koyarak yönetmektedir

Gençlik Meclisimizin açıklaması:

Halklara, gençlere, kadınlara ve çocuklara tarihin en kirli dönemlerinden biri yaşatılmaktadır. AKP-MHP faşist iktidarı günden güne faşizmin dozunu yükselterek toplumu nefes alamaz hale getirmek istemektedir. Her çıkmazda muhalif kesimler olan; devrimci, demokrat çevrelere saldıran bu örgütlü kötülük; gözaltına alma, kaybetme ve itibarsızlaştırma politikalarını sürdürmektedir. AKP – MHP iktidarı kendinden farklı düşünen herkesi hapsetmektedir. Kürt halkı şahsında halkların tüm değerlerine saldırmakta ve toplumu tek tipleştirmektedir. 

Toplumun en canlı, değiştiren dönüştüren çağı ve kimliği olan “gençlik” toplumsal tüm değerlerden uzaklaştırılarak asimile edilmek istenmektedir. Okul ve iş yerleri başta olmak üzere tüm sosyal alanlarda gençlerin emekleri sistematik bir biçimde sömürülmektedir. Tüm bu sömürü sistemlerinin karşısında duran ve haklı mücadelesinden vazgeçmeyen gençler, faşist iktidarın; kaçırılma, ajanlaştırma, kaybedilme katledilme politikaları ile yüz yüze kalmaktadır. İktidar adeta onun “makul genci” olmayan tüm gençlerden intikam alırcasına faaliyetlerde bulunmaktadır. Hiçbir meşruiyeti kalmayan iktidar ülkeyi çetevari bir biçimde yönetmektedir.

AKP-MHP faşizmi yaşamın tüm alanlarını denetimi altına almak isterken ilk hedefi genç kimlikler olmaktadır. Tecrit edilen yaşamı kabul etmeyen her genç iktidarın düşman hukuku ile karşı karşıyadır. 

Dün sabah saatlerinde. (26/01/2021) yapılan siyasi gözaltı operasyonlarıyla aralarında MYK, PM ve HDP Gençlik Meclisi üyelerimizin de bulunduğu bir çok genç gözaltına alınmıştır. Bu Meclis üyelerimize yapılan ilk saldırı değildir, mevcut iktidar, İktidarda kaldığı sürece saldırıları da sürecektir. Terörize etmeyi adeta kendini koruma kalkanı haline getirmektedir.

HDP Gençlik Meclisi olarak belirtiyoruz; Bizler sizin çizdiğiniz kalıp ve sınırların çok ötesinde irade ve güce sahibiz, yaşamın her alanında olduğu gibi demokratik siyaset alanında da var olmaya size karşı mücadele etmeye ve sizi koltuğunuzdan etmeye kararlıyız. Gözaltılarınız baskı ve zor aygıtlarınız bizi mücadelemizden vazgeçiremeyecektir. Nafile çabalarınıza son verin!

Bizler toplumun tüm kesimlerinin insanca yaşamını savunuyoruz. Özgür yaşamı inşa edeceğimizi bir kez daha belirtiyoruz. Tecridi yok edeceğiz, faşizmi yıkacağız!

Halkların Demokratik Partisi
Gençlik Meclisi
27 Ocak 2021