Hıdırellez kutlu olsun!

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması:

Binlerce yıldır farklı pek çok halk ve inanç tarafından bahar müjdeleyicisi olarak kutlanan Hıdırellez’in (Hıdır-İlyas) tüm halklara bolluk, bereket ve neşe getirmesini diliyoruz.

Topraktaki yaşamın koruyucusu ve yaratıcısı olan Hızır ile sudaki yaşamın koruyucusu olan İlyas’ın buluştuğuna inanılan 6 Mayıs gününde, yani Hıdırellez bayramında tüm doğa bahara/berekete uyanır.

Üzerinde yaşadığımız topraklarda Alevi toplumu tarafından kutlanan Hıdırellez, başta Roman toplumu olmak üzere günümüzde çok farklı halklar tarafından benimsenir, umutla beklenir. İnsanlığın ortak bayramı olması nedeniyle Hıdırellez, 2010 yılında UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne alınmıştır.

İçinden geçtiğimiz ağır ekonomik kriz koşullarında yoksulluk kıskacında yaşayan yurttaşlarımızın tuttuğu dileklerin yerini bulmasını, halkların ve inançların özgürce bir arada yaşadığı bir ülke özlemi ile Hızır’ın tüm insanlığa adalet, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.

Tülay Hatimoğulları
Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
6 Mayıs 2022