Hukuk Komisyonumuz BTK yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz ile parti avukatlarımız, deprem felaketinin yaşandığı günlerde, sosyal medya platformlarında bant daraltan Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. 

‘Kasten İnsan Öldürmenin İhmal Sureti İle İşlenmesi’, 'Görevi Kötüye Kullanma’, ‘Bilişim Sistemlerinin İşleyişini Engelleme’ ve ‘Haberleşmenin Hukuka Aykırı Yollarla Engellenmesi’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle BTK yetkilileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan başvuruda şunlara yer verildi:

"Bu enkazlara müdahale edilmesi ve göçük altında kalan canlıların sağ salim kurtarılması için tüm iletişim ve ulaşım kaynaklarının sonuna kadar açık olması gerekmektedir. Nitekim depremin olduğu ilk andan beri enkaz altında kalan birçok insana sosyal medya ve basın yayın organları üzerinden yapılan paylaşımlar ve bunun hızlı şekilde yaygınlaştırılması sonucunda ulaşılmıştır. Göçük altında kalan birçok insan bulunduğu lokasyonu, sağlık durumunu ve ihtiyaçlarını sosyal medya platformları üzerinden yayınlamış ve bu paylaşımlar neticesinde kendilerine hızlı şekilde ulaşılmıştır. Yaşanan felaketin karşısında kullanılan internet ve sosyal medya platformlarının hayati öneme haiz olduğu açık şekilde ortaya konulmuştur. Yapılması gereken tüm iletişim, ulaşım, internet ve sosyal medya ağlarına erişimi kolaylaştırmak, genişletmek ve hızlandırmak iken BTK tarafından uygulanan bant daraltması işlemi 5237 sayılı Türk Ceza Yasasını aşağıda izah edilecek olan maddelerini açık bir şekilde ihlal etmektedir. Haberleşmenin Engellenmesi TCK Madde 124, Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme TCK Madde 244, Görevi Kötüye Kullanma TCK Madde 257, Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi TCK Madde 83...

Yukarıda ayrıntılı olarak izah edilen ve re'sen dikkate alınacak sebeplerle, şikayet konusu işlem ile ilgili ivedi biçimde soruşturma başlatılmasını, uygulanan bant daraltma işleminin ivedi şekilde durdurulması için Sulh Ceza Hakimliğine,  Cumhuriyet Başsavcılığınca başvuru yapılmasını, şüphelilerin tespit edilmesi ve akabinde dilekçede belirtilen suçlar ile re'sen tespit edilecek suçlar yönünden cezalandırılmasını teminen kamu davası açılmasını talep ederiz."

11 Şubat 2023

Etiketler: #deprem , #maraş depremi