Irkçılığa, ayrımcılığa, eşitsizliğe maruz kalan mevsimlik tarım işçilerini AKP’nin insafına bırakmayacağız

Tarım Komisyonu Sözcümüz Rıdvan Turan'ın açıklaması:

AKP-MHP iktidarının kutuplaştırıcı politikaları, tekçi siyaset anlayışı; toplumun farklı kesimlerine karşı şiddete varan olaylara neden olmaktadır. Son olarak Sakarya’da mevsimlik Kürt tarım işçilerine yönelik saldırı ve linç girişimi, ayrımcı ve ırkçı politikaların toplumsal yansımalarıdır. İktidardan bu ayrımcı yaklaşımından güç devşiren gruplar, Sakarya’da olduğu gibi kendileri gibi olmayanlara karşı şiddet uygulamaktan çekinmemektedir. 

Kürt sorununda inkar, imha ve asimilasyon politikaları sonucunda 90’lı yıllarda üç bin Kürt köyünün yakılması mevsimlik tarım işçiliği olgusunun hiç olmadığı kadar kitleselleşmesine neden olmuştur. Yüz binlerce Kürt emekçi, her yıl mevsimlik tarım işçiliği ile geçimini sağlamak amacıyla başka kentlere göç etmektedir. Mevsimlik tarım işçileri, hiçbir güvenceye sahip olmadan, çok düşük ücretlerle çalıştırılmakta ve emekleri sömürülmektedir. Bunun yanında Covid-19 salgınıyla birlikte bütün kısıtlamalara rağmen canları hiçe sayılarak çalıştırılmaktadır. 

Sosyal yaşamdan izole, sağlık hizmetlerinden faydalanamayan, çocuklarını okutamayan, asgari yaşam standardının çok altında yaşam mücadelesi veren mevsimlik tarım işçileri, aynı zamanda sağlıklı beslenme ve barınma koşullarından uzak yaşamak zorunda kalmaktadır. İşçiler, çoğu zaman seyahate uygun olmayan koşullar altında yolculuk yaparak trafik kazalarına maruz kalmaktadır. Bu yüzden her yıl onlarca işçi yaralanmakta ve hayatını kaybetmektedir. Mevsimlik tarım işçilerinin yolculuklarına dair kapsamlı bir düzenleme ile  önlem alınmadığı sürece daha çok kazayla karşı karşıya kalacağımız yaşanılan acı tecrübelerden anlaşılmaktadır. 

Türkiye’nin tarımsal hasılasının oluşmasında emekleriyle değer üreterek büyük pay sahibi olan mevsimlik tarım işçileri, maalesef ya kazalarla ya da çalıştıkları yerlerde maruz kaldıkları şiddetle gündeme gelmektedir. Hâlbuki mevsimlik tarım işçileri özellikle Covid-19 salgını sürecindeki zor koşullara rağmen tarlalarda çalışarak insanımızın gıdaya erişebilmesi için büyük fedakârlık göstermektedir. AKP iktidarı, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmek bir yana, her yıl trafik kazalarında onlarca ölüm olmasına rağmen mevsimlik tarım işçilerinin adını bile anmaktan kaçınmaktadır. Mecliste verdiğimiz soru ve araştırma önergeleri, kanun tasarıları karşılıksız bırakılmaktadır. 

Sonuç olarak mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarını iyileştiren ve şiddete maruz kalmalarını önleyen politikaların üretilmesi bir zorunluluktur. Mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşulları AKP iktidarının sömürü ve nefret söylemine bırakılmayacak kadar önemlidir. 

Halkların Demokratik Partisi olarak Mevsimlik tarım işçilerinin Sakarya’da maruz kaldıkları şiddet ve emek sömürüsüne karşı haklarını sonuna kadar savunacağız, hukuki sürecin takipçisi olacağız. Bingöl’de yaşanan kazada ise yaralanan işçilere ve ailelerine  acil şifalar diler, geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Rıdvan Turan

HDP Tarım Komisyonu Sözcüsü

9 Eylül 2020