İşkence ve linç saldırıları hakkında suç duyurusunda bulunduk

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuz ile parti avukatlarımız, Türkiye toplumu deprem yaralarını sarmaya çalışırken iktidarın oluşturduğu algı sonucu gelişen linç saldırıları ve işkencelere ilişkin içişleri bakanı, vali, vali yardımcıları, emniyet müdürleri, fiili bizzat işlemiş ve/veya iştirak etmiş kamu görevlileri ve fiili bizzat işlemiş ve/veya iştirak etmiş kamu görevlisi olmayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç görüntülerinin delilleriyle birlikte yer aldığı suç duyurusunda ilgili kişiler hakkında “işkence suçu”, “eziyet suçu”, “görevi kötüye kullanma”, “kasten yaralama”, “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “hakaret”, “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarına ilişkin işlem yapılması istendi. Suç duyurusunda ulusal ve uluslararası mevzuata işaret edilerek şu görüşlere yer verildi:

Sosyal medya hesapları üzerinden yayılan görüntülerde, kolluk görevlisi olduğu tahmin edilen kişilerin ve kimi sivillerin “hırsızlık ya da yağma vb." suçlar işlediğini iddia ettikleri kişilere işkence yaptıkları görülmektedir. Bu paylaşımların yapıldığı aynı sosyal medya hesapları üzerinden ayrıca başka kişiler tarafından suç oluşturan bu insanlık suçunun övüldüğü hatta takdir edildiğini ve bu suçlara azmettirildiğini görmekteyiz. (…)

Ekte sunulan görüntülerde yer alan suçlar ve devam eden ve tespit edilecek benzer suçlar açısından suçları işleyen kamu görevlilerinin ve kişilerin ayrı ayrı tespit edilerek haklarında ivedilikle soruşturma açılmasını,

İsnat konusu suçlarda gerek beyanları gerek suçlara karşı eylemsizlikleri ile suçu azmettiren ve her türlü eylem ve söylemi ile iştirak etmiş olan kamu görevlileri ve yetkililer hakkında soruşturma başlatılmasını,

Delil tespiti ile ifade alma işlemlerinin hızlıca yapılmasını,

İşkence (5237 sayılı Yasa; 94), Eziyet Suçu (5237 sayılı Yasa 96/1), Görevi Kötüye Kullanma (5237 sayılı Yasa; 257, Kasten yaralama (5237 sayılı Yasa 86. ,87), Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi (5237 sayılı Yasa 83), Hakaret (5237 sayılı Yasa; 125, 125/2, 125/4), Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Madde (5237Sayılıyasa 109) ve resen belirlenecek suçlardan, şüpheliler hakkında etkili soruşturma yürütülmesini, haklarında kamu davası açılması talebiyle iddianame hazırlanmasını talep ederiz.”

13 Şubat 2023

Etiketler: #maraş depremi , #deprem