TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak

cevaplandırılmasını arz ederim. 

A. Levent TÜZEL
İstanbul Milletvekili


05.02.2014 tarihinde İstanbul Fizik Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde

(İFTREA) örgütlü Sağlık Ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) işyeri temsilciliği

tarafıma başvurmuştur.

Kendilerinin verdiği bilgi çerçevesinde;

Hastane Başhekimliği tarafından personele gönderilen yazı ile 17 Şubat 2014 tarihi itibariyle

Bahçelievler Devlet Hastanesine taşınılması planlandığından gerekli hazırlıkların yapılması

Yine, daha öncesinde başhekimlik tarafından doktorlar sözlü olarak bilgilendirilerek; mevcut

hastanenin yerine 400 yataklı yeni bir hastanenin yapımının planlandığı, İl Özel İdaresi

tarafından ihalesinin yapıldığı, KİK aşamasında olduğu söylenmiştir. Buna rağmen hastane

çalışanları bu konuda yazılı belgelere ulaşamadığı gibi, çevre kamuoyunda bu yönde bir

bilgilendirmenin olmadığı görülmüştür.

Öte yandan, taşınılacağı belirtilen Bahçelievler hastanesinin henüz inşaatının bitmemiş

olması ve rehabilitasyon hastaları için uygun koşullar taşımaması, haklı olarak bu alel acele

taşınılması hususunda kafalarda soru işaretleri doğmasına neden olmuştur.

Tarafıma yapılan başvurudan sonra Başhekimlik ve Bakan Yardımcısından benzer yeni

hastane yapılacağına dair bilgiler tarafıma sözlü olarak aktarılmıştır.

Takdir edileceği gibi hem bakanlık hem de hastane çalışanları hastalarına ve tüm yurttaşlara

sağlık hizmeti ve buna dair bilgilendirmeyi sunmakla yükümlüdür. Sağlık Emekçileri

Sendikasının bu çerçevede hem üyelerine hem de hasta ve çevrede oturan halka bir açıklama

yapma çabası görevleri dahilinde anlaşılırdır. Bu konunun kamuoyu tarafından da bütün

yönleriyle bilinmesi ve bakanlığınızın aleniyete kavuşturması beklenmektedir.

1. İFTREA hastanesi yerine 400 yataklı yeni bir hastane yapılacak mıdır? Eğer böyleyse

ne aşamadadır? Projesi, süresi, müteahhidi, ihalesi vb. konularda durum ve bilgi nedir?

2. İl özel idaresinin kaldırılmasından sonra bu tür yatırımların akıbeti ve benzer

durumların çözülmesi açısından Bakanlığınızın ne gibi tedbiri ya da çözümü vardır?

3. Henüz bitmediği söylenen Bahçelievler Devlet Hastanesinin 30 Mart seçimlerinden

önce açılması ve hastaların sırf bunun için taşınmaya zorlandığı iddiaları hakkında ne

söylenebilir?

4. Hükümetinizin ya da Bakanlığınızın mevcut 70 bin m2 arsa büyüklüğündeki hastane

yerini başka bir kamu yatırımı karşılığında tahsis etmesi gibi bir durum söz konusu

mudur?

5. Şayet taşınma gerçekleştiğinde fizik tedavi rehabilitasyon hastaları için hiç de elverişli

olmayan Bahçelievler Devlet Hastanesinde çalışma zorunluluğu ne kadar sürecektir?

Hastane çalışanları açısından yakın bir bölgenin gösterilmiş olması hastalar açısından

aynı sonuçları doğurması mümkün müdür?

6. Bütün bu kafaları meşgul eden ve kamuyu ilgilendiren hususlarda tüm kamuoyunu

bilgilendirici açıklama ve taahhüdü ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz?

14.02.2014