Kayyıma karşı direnen öğrenci ve akademisyenlerin yanındayız

Eğitim Politikaları, Spor, Kültür ve Sanat Komisyonu Eşsözcümüz Ender Öndeş'in açıklaması:

Üniversiteler esas olarak insan-toplum-doğa yararına hakikat arayıcılığı yaparlar. Hakikat arayıcılığı özerk bir yapıyı ve özgür bir iklimi, demokratik bir anlayışın hâkimiyetini gerektirir. Kimler tarafından yönetileceğinin üniversitenin kendisi ve tüm bileşenleri tarafından karar verilmesi demek olan özerklik ilkesinin hayata geçirilmesi, özgürce bilim yapılacak, araştırma yapılacak bir kültürün yaratılması için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. 

Günümüz Türkiye’sinde ise üniversite fikriyatı ve kurumsal yapısı ağır bir saldırı altındadır. İktidarda olan tekçi zihniyet uzun bir zamandır üniversiteleri kendisine bağlı bir alan olarak yeniden inşa etmeyi hedef olarak önüne koymuş durumdadır. Bu saldırı çok yönlüdür. Son örneği kamuoyu tarafından yakından takip edilen rektör atamaları ile karşımıza çıkmıştır. Boğaziçi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Çağ Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi bileşenleri 2021 yılının ilk gününe öğretim üyelerinin, öğrencilerin ve diğer üniversite çalışanlarının hiçbirinin görüşü alınmadan Saray’dan atanan rektörler haberiyle uyandı.

Öğrencisi ile öğretim üyesi ile mezunları ile üniversite Saray’dan yapılan böylesi bir atamaya karşı tepki gösterdi. Özerk üniversitelerde karar alma yetkisinin demokratik yöntemlerle seçilmiş kurullarda ve akademik yöneticilerde olmasının vazgeçilmez olduğunu ilan ettiler. Bu demokratik tepki polis baskısıyla ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Boğaziçi Üniversitesindeki öğrenci tepkileri polis şiddetiyle bastırılmaya çalışıldı. 4 Ocak günü salgına rağmen öğrencilerin kayyım atamasını protesto etmek için üniversitede toplanması üzerine öğrencilere polis saldırdı, gözaltılar oldu. 5 Ocak sabahı İstanbul’da 13 ilçede evlere baskın yapılıp 28 öğrenci gözaltına alındı. Öğretim üyeleri Rektörlük devir teslim işlemi yapıldığı sırada cübbeleriyle Rektörlük binası önünde toplanıp, binaya sırtlarını dönerek durumu protesto ettiler, öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ettiler. Üniversite biat etmiyor. Protestolar bitmedi, devam ediyor.

Üniversite fikrini ve değerlerini açıkça ihlal eden bu uygulamaya karşı direnen Boğaziçi öğrencisi, öğretim üyesi ve tüm çalışanlarının yanındayız. Halkların Demokratik Partisi olarak bu mücadeleyi destekliyor, gözaltına alınan öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Ender Öndeş
Eğitim Politikaları, Spor, Kültür ve Sanat Komisyonu Eşsözcüsü
6 Ocak 2021