TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıda belirtilen sorularımın Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 03.01.2014


A. Levent TÜZEL
İstanbul Milletvekili


AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 17 Aralık’ta yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ardından yaptığı bir konuşmada şu açıklamalarda bulunmuştur: "Önemli bir holdingin başında bulunan bir kişi hakkında ceza davası var ve mahkum olmuş. Dosya, Yargıtaya gelmiş. Yargıtay’da 'cemaatin imamı' diye nitelendirilen kişi, ismi bende saklı, kendisini tanıyorum, bir holdingin başına bulunan kişinin dosyası ile ilgili ne karar verilmesi gerektiği hususunu, dosyanın kısa özetiyle Pensilvanya'ya göndermiştir. Bakın, çok önemli bir şey söylüyorum arkadaşlar. Nasıl karar vermesi hususunu Pensilvanya'ya sormuştur. 'Bir savcı, hakim böyle bir şey yapabilir mi' diye sordum kendime, kafam, hafızam kabul etmedi ama araştırdığımda maalesef bunun doğru olduğu kanaatine vardım."
Avukat, Adalet Komisyonu eski üyesi ve Adalet eski Bakanı, TBMM Başkan Vekilliği de yapmış olan Kocaeli Milletvekili AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN’in dosyayı Pensilvanya’ya gönderdiğini iddia ettiği hakimi, adli makamlara bildirmediği anlaşılmaktadır.
TCK’nun 279.maddesinde, “Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” denilmektedir.
Yargıçlar görevlerini, mevcut hukuk normları ve meslek etiği ilkelerine uygun olarak adil ve tarafsız yürütmek zorundadır. İnsan haklarına saygılı, hukukun üstün olduğu demokratik bir ülkede, yargının adil ve tarafsızlığı ilkesinin ihlal edilmesi suçtur ve yargılama konusu olur.
Konuyla ilgili olarak;
1- AKP Genel Başkan Yrd. ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali ŞAHİN’in bahsettiği, Yargıtay’da 'cemaatin imamı' diye nitelendirilen ve baktığı dosyayı görüş için Pensilvanya’ya gönderen Hakimin ismini neden kendinde saklamıştır? Neden adli makamlara bildirmemiştir?
2- Bu olaydan, Bakanların oğullarına kadar uzanan büyük rüşvet ve yolsuzluk olayları ortaya çıkınca bahseden M.Ali Şahin’in tarafsız olduğunu düşünüyor musunuz?
3- Adalet Komisyonu eski üyesi ve Adalet eski Bakanı ve Meclis Başkan Vekilliği yapmış olan M. Ali Şahin’in suçu bildiği halde yetkili makamlara bildirmeyerek hukuka aykırı hareket etmesi nedeniyle hakkında bir işlem yapılacak mıdır?
4- Hakimlik mesleğine aykırı hareket ederek, TCK’da düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu işleyen “adı M.Ali Şahin’de saklı, cemaatin imamı” hakkında idari ve adli bir soruşturma başlatılmış mıdır?
5- Yargıtay’da hangi dosyalar görüşü alınmak üzere Pensilvanya’ya gönderilmiştir? Bu dosyaların tarafları kimlerdir ve nasıl sonuçlanmıştır?