TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


506 Sayılı Kanunun Geçici 81 inci maddesinde değişiklik yapılmasına dair Kanun Teklifi ve Gerekçesi ekte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.

Levent TÜZEL
HDP İstanbul Milletvekili


506 Sayılı KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Madde 1- 506 sayılı Kanunun Geçici 81 inci maddenin (C) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“8/9/1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalılarından, 15 yıllık sigortalılık süresini, kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş ve en az 3600 gün yaşlılık, malûllük ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlara istekleri halinde yaşlılık aylığı bağlanır.”

Madde 2- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Madde 3- Bu Kanun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

GEREKÇE
Bilindiği üzere, turizm sektörü işçileri 5-6 ay, tarım sektöründe çalışanlar 3-5 ay, inşaat sektöründeki işçiler ise 7-8 ay çalışabilmektedir. İşverenlerin bu işçilerin çalıştıkları sürenin tamamında sigorta primi ödediği varsayılsa dahi, bu yurttaşların emeklilik için gereken 5200-6000-7200 prim ödeme günü elde etmeleri çok zor, hatta olanaksızdır. Kaldı ki, işverenlerin, işçilerin sigorta primlerini tam olarak yatırmadıkları, giriş-çıkış gösterdikleri bilinmektedir. Bu konuda Bakanlığın ve SGK’nın denetim bakımından yetersiz kaldığı bilinmektedir.

Mevcut yasaya göre, 8/9/1999 tarihinden önce işe girmiş SSK sigortalılarından, 15 yıl sigortalı, 3600 gün primi olanlar 24.5.2014 tarihinden önce bu şartları yerine getirirse, kadınlar 58, erkekler 59 yaşında, bu tarihten sonra şartları yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları, şartıyla emekli olabilirler.

Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse; 2014 Ocak ayı itibariyle; 1991 yılında işe başlamış, 3700 gün primi olan ve şu anda 52 yaşında olan bir kadın işçinin 58 yaşını, erkek ise 59 yaşını beklemesi gerekiyor. Özetlersek, bu kişiler daha 6-7 yıl emeklilik için beklemek zorundalar. Bu arada, bu yurttaşların iş bulma olasılığı da devletin genç istihdamını teşviki ve yaşın ilerlemesi nedenleriyle pek olanaklı değil. Bu nedenle bu kişiler, sağlık hizmetinden de yararlanamamakta ve genel sağlık sigortasına borçlanmaktadır. Ülkemizde, bu şekilde yaşamlarını zor koşullarda, yakınlarının desteğiyle sürdüren çok fazla mağdur insan yaşamaktadır. Bu insanların insan onuruna uygun bir yaşam sürmelerini temin etmek devletin ve meclisin görevidir.

Yasa teklifimizle, mevsimlik işçiler başta olmak üzere, geçici çalışan ve kamuoyunda “yaşa takılanlar” olarak da bilinen işçilerin emeklilikle ilgili sorunlarının çözümü ve kazanılmış hakların korunması amaçlanmıştır. Teklifimizle, 1999 yılından önce işe başlamış olanların emeklilik yaşında kademeli geçiş kaldırılmış, koşulları uyan sigortalının kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında emekli olabilmesi sağlanmış olacaktır.  00:30:45

13.02.2014