Mülk sahibi olmayanlara kira desteği verilmesine ilişkin kanun teklifimiz

Eş Genel Başkan Yardımcımız ve Diyarbakır Milletvekilimiz Garo Paylan, İstanbul Milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu, İzmir Milletvekilimiz Serpil Kemalbay ile Batman Milletvekilimiz Necdet İpekyüz’ün imzasıyla "Mülk Sahibi Olmayan Tüm Kiracılara Aylık 3 Bin TL Kira Desteği Verilmesi Hakkında Kanun Teklifini” TBMM'ye sunduk. Ekonomi Komisyonumuz tarafından verilen kanun teklifinin basın özeti şöyle: 

İktidarın yanlış ekonomi politikaları sonucunda kiralar son dönemde misliyle artı. Kiracı milyonlarca yurttaşımız, kiralarını ödemekte zorlanmakta ve mal sahipleri ile ciddi sorunlar yaşamaktadır. Kiralar, kiralık ev arayan yurttaşlarımızın gelirinin üzerindedir. Mevcut koşullarda, mülk sahibi olmayan; kirasını ödemekte zorlanan ve kiralık ev arayan milyonlarca yurttaşımıza ‘kira desteği’ verilmesi şarttır.

Hanelerin mutfak masrafının dahi asgari ücretin üzerinde seyrettiği hesaba katıldığında, fahiş kiraların dar gelirli yurttaşlarımız için ödenemez durumda olduğu açıktır. Hane halkı harcamalarında en fazla payın ayrıldığı kira giderleri, milyonlarca dar gelirlinin adeta belini bükmektedir.

Konut fiyatları, dar gelirli yurttaşlarımızın ulaşabileceği seviyeyi kat be kat aştığı için kiralık ev talebi artmaktadır. Bu durum kiraların daha da yükselmesine neden olmaktadır. Enflasyonun kontrolden çıkması nedeniyle kısa vadede bu kısır döngünün kırılma olasılığı yoktur.

Barınma hakkı, en temel haklardan biridir. Bu koşullarda, kirada oturan yurttaşlarımıza sosyal devlet ilkesi gereğince kira desteği sunulması gerekmektedir.

Halkların Demokratik Partisi olarak; mülk sahibi olmayan tüm kiracılara aylık 3 bin TL ‘kira desteği’ verilmesini öneriyoruz.

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Mülk Sahibi Olmayan Tüm Kiracılara Aylık 3 Bin TL Kira Desteği Verilmesi Hakkında Kanun Teklifimiz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmaktadır. Gereğini arz ederiz.

GEREKÇE

İktidarın yanlış ekonomi politikaları sonucunda kiralar son dönemde misliyle artı. Kiracı milyonlarca yurttaşımız, kiralarını ödemekte zorlanmakta ve mal sahipleri ile ciddi sorunlar yaşamaktadır. Kiralar, kiralık ev arayan yurttaşlarımızın gelirinin üzerindedir. Mevcut koşullarda, mülk sahibi olmayan; kirasını ödemekte zorlanan ve kiralık ev arayan milyonlarca yurttaşımıza ‘kira desteği’ verilmesi şarttır.

Hanelerin mutfak masrafının dahi asgari ücretin üzerinde seyrettiği hesaba katıldığında, fahiş kiraların dar gelirli yurttaşlarımız için ödenemez durumda olduğu açıktır. Hane halkı harcamalarında en fazla payın ayrıldığı kira giderleri, milyonlarca dar gelirlinin adeta belini bükmektedir.

Konut fiyatları, dar gelirli yurttaşlarımızın ulaşabileceği seviyeyi kat be kat aştığı için kiralık ev talebi artmaktadır. Bu durum kiraların daha da yükselmesine neden olmaktadır. Enflasyonun kontrolden çıkması nedeniyle kısa vadede bu kısır döngünün kırılma olasılığı yoktur.

Barınma hakkı, en temel haklardan biridir. Bu koşullarda, kirada oturan yurttaşlarımıza sosyal devlet ilkesi gereğince kira desteği sunulması gerekmektedir.

Halkların Demokratik Partisi olarak; mülk sahibi olmayan tüm kiracılara aylık 3 bin TL ‘kira desteği’ verilmesini öneriyoruz.

SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ


MADDE 1- 29/05/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 6- Adına tapuda kayıtlı gayrimenkulü bulunmayan, konut kirası ödeyen kişilere aylık 3 bin TL kira yardımı yapılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenir. Bu madde kapsamındaki kira yardımları Hazinece karşılanır. Cumhurbaşkanı, kira yardım tutarını illere göre yüzde 50’ye kadar artırmaya yetkilidir.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

13 Mayıs 2022