Murat Ferman isimli rektör özür dilemeli ve istifa etmelidir

Engelliler Komisyonu Eş Sözcülerimizin açıklaması:

Bir üniversitede rektörlük görevini icra eden Prof. Dr. Murat Ferman isimli akademisyenin, katıldığı televizyon programında ekonomik kriz ve enflasyon üzerine değerlendirme yaparken kullandığı ifadeler, ülkemizde ve dünyada yaşayan tüm engellilere yönelik ayrımcılık ve ötekileştirme dilinin somut bir örneğidir.

Ülkemizde yaşayan 10 milyon engelliyi ve ailelerini aşağılayan bu kişinin sözleri, tüm toplum kesimlerini rahatsız etmiştir. Bir bilim insanının bu düzeyde geri kalmış bir fikrin sözcülüğüne soyunması, engellilere yönelik “dilde var olan” ayrımcı söylemi yeniden üretmiş ve haklara saygı duyması gereken akademinin durumunu da açığa çıkarmıştır.

Murat Ferman isimli akademisyen, enflasyonu engellilere benzeterek, engelliliğin hem engellilerce hem de ailelerince suiistimal edilen bir durum ve suç olduğunu ifade etmiştir. Bu düzeysiz yorumu yapan kişinin rektör olması, akademisyen olması ve bilim insanı kisvesi altında görev yürütmeye devam etmesi tüm engelli yurttaşlar açısından üzücüdür. Söz konusu kişi, akademik bilgi arz ettiğini sanarken milyonlarca insanın hakları hakkında bir önyargı ve bilinçsizlik örneği sergilemiştir.

Bu kişiye ve benzer şekilde düşünen tüm kişilere şunu açıkça söylüyoruz: Engelliler ve aileleri hak etmedikleri hiçbir şeyi talep etmiyor ve kullanmıyor. Engelliler yasaların ve uluslararası sözleşmelerin tanıdığı temel yurttaşlık haklarını kullanıyor. Engellilerin kullandığı haklar ne bu çok maaşlı rektörün ne de temsil ettiği iktidarcı, sağlamcı ve “özürlü” anlayışın bir lütfudur.  Bu haklar, engellilerin yurttaşlık haklarıdır.

Murat Ferman isimli rektörün, erişilebilir bir yaşam imkanı sunulmayan engellilere yönelik bu ayrımcı sözlerini kınıyoruz. Kendisini ve onun gibi düşünenleri engelli hakları konusunda bilinçlenmeye ve farkındalıklarını artırmaya davet ediyoruz. Engelsiz bir yaşamın kurulması için verdiğimiz mücadelede bu zihniyetle de mücadele edeceğimizin açık sözünü veriyoruz.

Herkesi kurduğu cümleleri toplumu ötekileştirmeyecek şekilde kurmaya davet ediyoruz. Artık isteyen, istediği şekilde engellileri aşağılama durumunda olmayacaktır. Bu rektörü ve benzerlerini samimi bir özür dilemeye ve istifaya çağırıyoruz. 

Hatice Betül Çelebi - Musa Piroğlu
HDP Engelliler Komisyonu Eş Sözcüleri
7 Mayıs 2021